Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor obligatorii (BCE/2003/9)
Număr celex: 32003R1745

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 02 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene
din 12 septembrie 2003
privind aplicarea rezervelor obligatorii
(BCE/2003/9)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2531/98 din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană1, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 134/20022,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 din 23 noiembrie 1998 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2818/98 al Băncii Centrale Europene din 1 decembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii (BCE/1998/15)4 a fost modificat semnificativ în două ocazii. Mai întâi, au fost introduse proceduri specifice pentru fuziunile și divizările care implică instituții de credit de către Regulamentul (CE) nr. 1921/2000 al Băncii Centrale Europene din 31 august 2000 (BCE/2000/8)5 pentru a clarifica obligațiile instituțiilor în cauză în ceea ce privește rezervele minime obligatorii. În al doilea rând, din motive de eficiență, alte dispoziții au fost modificate de Regulamentul (CE) nr. 690/2002 al Băncii Centrale Europene din 18 aprilie 2002 (BCE/2002/3)6 pentru a clarifica faptul că instituțiile de monedă electronică vor fi supuse cerințelor de constituire a rezervelor obligatorii; pentru a stabili o regulă generală conform căreia instituțiile de credit vor fi scutite automat de cerințele de constituire a rezervelor obligatorii pe întreaga perioadă de menținere în care acestea încetează să existe; și pentru a clarifica obligația de a include în baza de calcul a rezervelor angajamentele unei instituții față de o sucursală din cadrul aceleași entități sau față de sediul central sau sediul social al aceleiași entități care nu se află în statele membre participante. Întrucât se aduc noi modificări Regulamentului (CE) nr. 2818/98 (BCE/1998/15), este de dorit, din motive de claritate și raționalizare, ca prevederile în cauză să fie reformulate prin includerea lor într-un singur text.

(2) Articolul 19 alineatul (1) din statut prevede că, în cazul în care Banca Centrală Europeană (BCE) impune instituțiilor de credit stabilite în statele membre participante să constituie rezerve minime obligatorii, acestea din urmă trebuie păstrate în conturi deschise la BCE și la băncile centrale naționale participante (BCN participante). Se consideră că este oportun ca aceste rezerve să fie păstrate doar în conturi deschise la BCN participante.

(3) Pentru ca instrumentul rezervelor obligatorii să fie eficient, este nevoie, de asemenea, să se adopte dispoziții privind calculul și menținerea rezervelor minime obligatorii și norme de raportare și verificare.

(4) Pentru a exclude angajamentele interbancare din baza de calcul a rezervelor obligatorii, orice deducere standard aplicată angajamentelor cu scadență de până la doi ani din categoria titlurilor de creanță ar trebui să se bazeze pe raportul macro din zona euro dintre (i) stocul de instrumente relevante emise de instituțiile de credit și deținute de alte instituții de credit și de către BCE și BCN participante și (ii) cuantumul total exigibil al instrumentelor în cauză emise de instituții de credit.

(5) De regulă, calendarul perioadelor de menținere va fi aliniat cu calendarul reuniunilor Consiliului guvernatorilor BCE în cadrul cărora este prestabilită evaluarea lunară a orientării politicii monetare.

(6) Sunt necesare proceduri specifice pentru notificarea și confirmarea rezervelor minime obligatorii pentru ca instituțiile să își cunoască din timp obligațiile în ceea ce privește rezervele minime obligatorii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

2 JO L 24, 26.1.2002, p. 1.

3 JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

4 JO L 356, 30.12.1998, p. 1.

5 Regulamentul BCE/2000/8 din 31 august 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2818/98 privind aplicarea rezervelor obligatorii (BCE/1998/15) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2819/98 al Băncii Centrale Europene privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (BCE/1998/16) (JO L 229, 09.9.2000, p. 34).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...