Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1784/2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor
Număr celex: 32003R1784

În vigoare de la 21 octombrie 2003 până la 31 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1784/2003 AL CONSILIULUI
din 29 septembrie 2003
privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 36 și art. 37 alin. (2) paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) funcționarea și dezvoltarea pieței comune pentru produsele agricole trebuie să fie însoțită de stabilirea unei politici agricole comune. Aceasta trebuie în special să cuprindă o organizare comună a piețelor agricole care pot îmbrăca diverse forme în funcție de produse.

(2) politica agricolă comună are ca scop atingerea obiectivelor definite în tratat. Pentru a stabiliza piețele și a asigura un nivel de viață echitabil populației agricole care lucrează în sectorul cerealelor, este necesar să se prevadă măsuri referitoare la piața internă care să includă în special un regim de intervenție, precum și un regim comun de import și export.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței cerealelor4 a făcut obiectul mai multor modificări substanțiale. Ca urmare a altor modificări, este necesar, din motive de claritate, ca acest regulament să fie abrogat și înlocuit.

(4) Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 prevede că o decizie referitoare la o ultimă reducere a prețului de intervenție pentru cereale care trebuie aplicată începând cu anul de comercializare 2002/2003 va fi adoptată în funcție de evoluția piețelor. Este important ca prețurile de pe piața internă să depindă mai puțin de prețurile garantate. Este, prin urmare, necesar să se reducă la jumătate majorările lunare, cu scopul de a îmbunătăți fluiditatea pieței.

(5) introducerea unui preț de intervenție unic pentru cereale a dus la o importantă acumulare de secară în stocurile de intervenție, dată fiind absența de debușeuri suficiente pe piețele interne și externe. Este, prin urmare, necesar ca secara să fie exclusă din regimul de intervenție.

(6) organismele de intervenție trebuie, în împrejurări deosebite, să poată lua măsuri de intervenție adaptate acestor împrejurări. Pentru ca uniformitatea necesară a regimurilor de intervenție să fie menținută, este necesar ca aceste împrejurări deosebite să fie apreciate și ca măsurile corespunzătoare să fie decise la nivel comunitar.

(7) dată fiind situația deosebită de pe piața cerealelor și a feculei de cartofi, poate fi necesar să se prevadă o restituire la producție care să permită acestui sector de producție să-și procure produsele de bază pe care le utilizează la un preț mai mic decât cel care rezultă din aplicarea prețurilor comune.

(8) realizarea unei piețe unice comunitare în sectorul cerealelor presupune stabilirea unui regim de schimburi comerciale la frontierele externe ale Comunității. Un astfel de regim de schimburi, adăugându-se la regimul de intervenție și comportând drepturi de import și restituiri la export, este de natură, în principiu, să stabilizeze piața comunitară. Acest regim de schimburi comerciale ar trebui să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay. Este necesar să se aplice regimul restituirilor la export produselor transformate care conțin cereale, pentru a permite participarea acestor produse la piața mondială.

(9) pentru a putea controla volumul schimburilor comerciale de cereale cu țările terțe, este necesar să se instituie un regim de certificate de import și de export comportând constituirea unei garanții care să asigure realizarea operațiunilor în vederea cărora aceste certificate au fost solicitate.

(10) în general, taxele vamale aplicabile produselor agricole în conformitate cu acordurile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) sunt stabilite în Tariful Vamal Comun. Cu toate acestea, pentru unele cereale, introducerea unor mecanisme suplimentare face necesară adoptarea de derogări.

(11) pentru a evita sau contracara efectele care pot prejudicia piața comunitară și care pot să rezulte din importurile unor produse agricole, importurile unuia sau mai multora dintre aceste produse trebuie să facă obiectul plății unei taxe suplimentare la import, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...