Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1709/2003 privind declarațiile de recoltă și de stocuri de orez
Număr celex: 32003R1709

Modificări (1)

În vigoare de la 27 septembrie 2003 până la 10 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1709/2003 AL COMISIEI
din 26 septembrie 2003
privind declarațiile de recoltă și de stocuri de orez

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3072/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind organizarea comună a piețelor în sectorul orezului1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 411/2002 al Comisiei2, în special articolul 8 litera (d),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2124/83 al Comisiei3 privind declarațiile de recoltă și de stocuri de orez nu se mai adaptează la clasificarea tipurilor de orez care este în vigoare în prezent. Din nevoia de claritate, acest regulament trebuie să fie abrogat și înlocuit cu prezentul regulament.

(2) Articolul 6 alineatul (5) paragraful al treilea din Regulamentul (CE) nr. 3072/95 prevede că declarațiile de recoltă și de stocuri sunt făcute de producători, iar declarațiile de stocuri sunt făcute, de asemenea, de morile de orez. Statele membre comunică Comisiei date detaliate bazate pe aceste declarații.

(3) Informațiile furnizate în cadrul acestor declarații trebuie să permită în special Comisiei să întocmească, la începutul fiecărui an comercial, un bilanț al disponibilităților de orez care să-i permită asigurarea unei mai bune gestionări a pieței. Este necesar, în consecință, să se precizeze, în funcție de acest obiectiv, conținutul acestor declarații și termenele lor de transmitere și să fie definite condițiile comunicării lor către Comisie.

(4) În vederea unei modernizări a gestionării, trebuie să se prevadă transmiterea informațiilor cerute de Comisie prin poșta electronică.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 329, 30,12.1995. p. 18.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...