Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1568/2003 privind ajutorul pentru combaterea bolilor sărăciei (HIV/SIDA, tuberculoză și malarie) în țările în curs de dezvoltare
Număr celex: 32003R1568

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1568/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 15 iulie 2003
privind ajutorul pentru combaterea bolilor sărăciei (HIV/SIDA,
tuberculoză și malarie) în țările în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Dreptul de a beneficia de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică și mintală este un drept fundamental al omului în conformitate cu dispozițiile articolului 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Peste o cincime din populația globului nu se bucură de acest drept.

(2) Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane prin definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii.

(3) HIV/SIDA, tuberculoza și malaria provoacă peste cinci milioane și jumătate de decese în fiecare an, având cel mai mare impact asupra morbidității și speranței de viață în țările în curs de dezvoltare. De asemenea, aceste boli anulează ani de eforturi în vederea dezvoltării și de realizări și constituie o preocupare gravă pe termen lung, având în vedere efectul lor de destabilizare asupra societății.

(4) În prezent, este recunoscut pe scară largă faptul că prevenirea, îngrijirea și tratamentul sunt interdependente și acționează în sinergie.

(5) Eșecul eforturilor destinate reducerii ponderii acestor boli și dovezile privind impactul lor în creștere le-au plasat în centrul dezbaterii privind dezvoltarea - astfel cum se subliniază în declarația de angajament adoptată în iunie 2001 în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care recunoaște că HIV/SIDA a devenit o urgență pe planul dezvoltării, precum și prin declararea tuberculozei și a malariei urgențe la nivel mondial de către adunarea mondială a Organizației Mondiale a Sănătății OMS - și au condus la apeluri privind întreprinderea unor acțiuni urgente și la o serie de inițiative naționale, regionale și internaționale, toate destinate îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului care includ obiective țintă clar definite pentru combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei și a malariei, la care au aderat și Comunitatea Europeană și statele membre.

(6) Declarația de angajament a Organizației Națiunilor Unite menționată anterior prevede, numai pentru HIV/SIDA, îndeplinirea până în 2005, printr-o serie de măsuri progresive, a obiectivului general reprezentat de o valoare a cheltuielilor anuale cuprinsă între 7 și 10 miliarde USD în țările cu venituri mici și medii și în țările în care există riscul unei extinderi rapide a bolii, cheltuieli destinate prevenirii, îngrijirii, tratării, asistenței și atenuării impactului HIV/SIDA, și adoptarea de măsuri care să asigure resursele necesare, în special de către țările donatoare, dar și din bugetele naționale, având în vedere că resursele celor mai afectate țări sunt extrem de limitate.

(7) HIV/SIDA, tuberculoza și malaria necesită o intervenție structurală adecvată, cu caracter global, dar coerentă, al cărei cost nu poate fi acoperit de resursele financiare și umane ale majorității țărilor în curs de dezvoltare. Din cauza magnitudinii și a naturii lor transfrontaliere, bolile sărăciei se numără printre problemele care necesită o intervenție sistematică și coordonată a comunității internaționale. Intervențiile în acest domeniu sunt în interesul tuturor și, prin urmare, nu trebuie considerate ca fiind doar un ajutor pentru dezvoltare.

(8) Declarația de la Doha cu privire la Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) și sănătatea publică a afirmat că "Acordul TRIPs nu împiedică și nu trebuie să împiedice membrii să adopte măsuri de protecție a sănătății publice" și că "poate și trebuie interpretat și pus în aplicare într-un mod care să sprijine dreptul membrilor OMC de a proteja sănătatea publică, în special de a promova accesul tuturor la medicamente" și a reafirmat "dreptul membrilor OMC de a folosi integral dispozițiile acordului TRIPs care prevăd flexibilitate în acest sens".

(9) Eficiența programelor de sprijin pentru strategiile naționale de combatere a HIV/SIDA, a tuberculozei și a malariei depinde în parte de o mai bună coordonare a ajutoarelor atât la nivel european, cât și la nivel internațional, în special cu agențiile, fondurile și programele Organizației Națiunilor Unite, inclusiv cu parteneriatele dintre sectorul privat, public și voluntari, și de utilizarea unor proceduri adaptate naturii specifice a strategiilor și a partenerilor în cauză.

(10) Sănătatea publică este un domeniu de responsabilitate publică. Politicile publice inadecvate din acest domeniu au agravat incapacitatea pieței de a genera cercetare și dezvoltare în domeniul bolilor neglijate. În 2000, numai 10% din ansamblul activităților de cercetare și dezvoltare au fost consacrate bolilor care provoacă 90% dintre bolile din întreaga lume. Această neglijență îmbracă forme care diferă de la o boală la alta și sunt necesare strategii diferite pentru a corecta acest dezechilibru. Este nevoie de acțiuni ample care să compenseze incapacitatea pieței de a dezvolta medicamente prin majorarea finanțărilor publice, inclusiv prin susținerea cercetării și a dezvoltării de produse specifice difuzate pe scară largă la nivel mondial, precum și de metode eficiente de prevenire și tratament pentru a lupta împotriva acestor boli în țările în curs de dezvoltare și prin introducerea de stimulente adecvate care să încurajeze sectorul public să investească în consecință.

(11) Acțiunile care vizează în mod specific bolile sărăciei trebuie să se înscrie în contextul mai larg al îmbunătățirii generale și al consolidării eficienței sistemelor de servicii de sănătate din țările în curs de dezvoltare. Îmbunătățirea considerabilă a acestor sisteme are o importanță vitală pentru combaterea eficientă a HIV/SIDA, a tuberculozei și a malariei. Sunt necesare eforturi speciale pentru combinarea acțiunilor împotriva bolilor sărăciei cu acțiuni axate pe sănătatea sexuală și a reproducerii și pe drepturile aferente.

(12) Ameliorarea sănătății este o condiție prealabilă și o componentă de importanță cheie a dezvoltării durabile. Pentru țările și populațiile partenere în cauză, asistența prevăzută prin prezentul regulament are, prin urmare, un rol direct și concret în cadrul dezvoltării, aducând astfel o contribuție importantă în cadrul politicii comunitare de cooperare și dezvoltare.

(13) În interesul coerenței, toate politicile comunitare trebuie să țină seama de obiectivul de ameliorare a sănătății și de reducere a sărăciei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...