Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1461/2003 de stabilire a condițiilor pentru proiectele pilot referitoare la transmiterea electronică de informații privind activitățile de pescuit și la teledetecție
Număr celex: 32003R1461

Modificări (...)

În vigoare de la 19 august 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1461/2003 AL COMISIEI
din 18 august 2003
de stabilire a condițiilor pentru proiectele pilot referitoare la
transmiterea electronică de informații privind activitățile de
pescuit și la teledetecție

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului1, în special articolul 22 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (5),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Consiliului trebuie să adopte în 2004 o decizie privind obligația de a transmite electronic informațiile referitoare la activitățile de pescuit pentru a îmbunătăți eficiența gestionării posibilităților de pescuit și obligația de a institui mijloace de teledetecție pentru a detecta navele de pescuit pe mare.

(2) Proiectele pilot în domeniul transmisiei electronice a informațiilor despre activitățile de pescuit și în domeniul teledetecției pot fi realizate înainte de 1 iunie 2004, în cooperare cu Comisia, pentru a evalua tehnologia ce urmează să fie folosită.

(3) Pentru a se asigura că statele membre realizează aceste proiecte pilot, este necesar să se stabilească condițiile de aplicare. În ceea ce privește transmisia de informații, respectivele condiții trebuie să reglementeze în special informațiile ce se înregistrează și se raportează prin mijloace electronice, precum și funcțiile sistemelor de la bordul navelor de pescuit care înregistrează și transmit electronic informațiile în cauză. În ceea ce privește teledetecția, condițiile trebuie să reglementeze atât funcțiile acestui sistem, cât și zonele care urmează să fie monitorizate în cadrul proiectelor pilot.

(4) Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la desfășurarea și rezultatele proiectelor pilot, mai ales pentru a evalua raportul cost-eficacitate al tehnologiilor care urmează să fie utilizate pentru îmbunătățirea eficacității controlului în domeniul pescuitului.

(5) Comunitatea poate acorda o contribuție financiară pentru proiectele pilot realizate de statele membre, în condițiile stabilite de Decizia 2001/431/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind contribuția financiară a Comunității la diferite anumite cheltuieli suportate de statele membre pentru punerea în aplicare a sistemelor de control, inspecție și supraveghere aplicabile politicii comune în domeniul pescuitului2.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

2 JO L 154, 9.6.2001, p. 22.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...