Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1304/2003 privind procedura aplicată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară solicitărilor de avize științifice care îi sunt adresate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R1304

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1304/2003 AL COMISIEI
din 23 iulie 2003
privind procedura aplicată de Autoritatea Europeană pentru
Siguranța Alimentară solicitărilor de avize științifice
care îi sunt adresate
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentelor1, în special articolul 29 alineatul (6) litera (a),

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară,

întrucât:

(1) Este necesar să se adopte condițiile pentru punerea în aplicare a articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 în ceea privește solicitările de avize științifice adresate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare Autoritatea) și cu privire la avizele din proprie inițiativă.

(2) Legislația comunitară care reglementează evaluarea științifică a substanțelor, produselor și procedurilor supuse unui sistem de autorizare prealabilă sau de includere pe o listă pozitivă prevede proceduri speciale pentru prezentarea dosarelor de autorizare Autorității în vederea obținerii unui aviz. Este important să se specifice clar faptul că prevederile prezentului regulament nu aduc atingere dispozițiilor specifice în cauză.

(3) Pentru o bună gestionare, ar trebui instituit un registru de avize emise la cerere și din proprie inițiativă, care să fie disponibil publicului și care să permită urmărirea evoluției solicitărilor de avize și a avizelor din proprie inițiativă.

(4) Este esențial ca Autoritatea să țină seama de faptul că, în cazul în care legislația comunitară prevede consultarea Autorității de către Comisie, eficiența procesului legislativ comunitar depinde de primirea de către Comunitate a unui aviz din partea Autorității în toate cazurile, exceptând situațiile în care Autoritatea a emis deja un aviz asupra chestiunii respective și consideră că nu există elemente științifice noi.

(5) Procedurile privind solicitările de avize științifice trebuie să asigure, în general, un proces obiectiv, transparent și funcțional. Autoritatea trebuie să aibă posibilitatea de a propune modificări la solicitări în cazurile menționate la articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, explicând motivele pentru care face acest lucru.

(6) În cazul tuturor solicitărilor de avize științifice, este esențial ca solicitantul să rămână responsabil pentru fondul chestiunii ridicate și să își dea acordul asupra oricărei solicitări modificate înainte ca aceasta să fie transmisă comitetului științific sau unui grup științific permanent al Autorității.

(7) În cazul mai multor solicitări având același subiect, pentru a evita ca procedura de modificare a solicitărilor să conducă la modificări repetate ale mandatului acordate comitetului științific sau grupului științific permanent, este important să se asigure că la elaborarea unei solicitări comune modificate sunt luate în considerare doar solicitările primite în aceeași perioadă.

(8) De asemenea, este important să se asigure că noile elemente științifice care ar putea fi introduse de solicitări ulterioare având același subiect ca o solicitare deja transmisă comitetului științific sau unui grup științific permanent pot fi luate în considerare de comitetul științific sau de grupul științific permanent.

(9) În cazul unei suprapuneri integrale sau parțiale a unor solicitări, dacă solicitanții nu se pot pune de acord asupra conținutului solicitării comune, este important să se aplice principiul responsabilității solicitanților pentru fondul chestiunilor ridicate și să se evite blocarea sistemului.

(10) Dreptul Autorității de a emite avize din proprie inițiativă este un aspect esențial al independenței sale; în contextul organizării sale interne, autoritatea trebuie să se asigure că acest drept este exercitat cu respectarea dispozițiilor articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și din prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...