Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)
Număr celex: 32003R1059

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 21 iunie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1059/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 26 mai 2003
privind instituirea unui nomenclator comun al unităților
teritoriale de statistică (NUTS)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura menționată în articolul 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) Utilizatorii statisticilor exprimă o nevoie tot mai mare de armonizare pentru a putea dispune de date comparabile pentru ansamblul Uniunii Europene. Pentru ca piața internă să poată funcționa sunt necesare norme statistice aplicabile colectării, transmiterii și publicării statisticilor naționale și comunitare astfel încât toți comercianții de pe piața unică să poată dispune de statistici comparabile. În acest sens, nomenclaturile constituie instrumente importante pentru colectarea, întocmirea și difuzarea unor statistici comparabile.

(2) Statisticile regionale constituie un pilon al sistemului statistic european. Ele sunt utilizate în scopuri foarte diverse. De mulți ani, statisticile regionale europene sunt colectate, întocmite și difuzate pe baza unui nomenclator regional comun "nomenclatorul unităților teritoriale de statistică" (denumit în continuare "NUTS"). Acest nomenclator regional ar trebui să fie înscris în prezent într-un cadru juridic și ar trebui stabilite niște norme clare privind modificările viitoare. Nomenclatorul NUTS nu ar trebui să reprezinte un obstacol în existența altor subdiviziuni și clasificări.

(3) În consecință, toate statisticile statelor membre transmise Comisiei, care sunt împărțite pe unități teritoriale, ar trebui, dacă este necesar, să utilizeze nomenclatorul NUTS.

(4) În cadrul lucrărilor de analiză și difuzare, Comisia ar trebui, dacă este necesar, să utilizeze nomenclatorul NUTS pentru toate statisticile împărțite pe unități teritoriale.

(5) Sunt necesare diferite niveluri pentru statisticile regionale, în funcție de destinația acestor statistici la nivel național și european. Ar trebui să se prevadă cel puțin trei niveluri ierarhice de detaliere în nomenclatorul regional european NUTS. Dacă statele membre consideră că este necesar, acestea ar putea avea alte niveluri de detaliere ale NUTS.

(6) Pentru buna gestionare a nomenclatorului NUTS este necesar să se dispună de informații privind componența teritorială actuală a regiunilor de nivel NUTS 3. În consecință, aceste informații ar trebui transmise periodic Comisiei.

(7) Sunt necesare criterii obiective pentru a defini regiunile astfel încât să se garanteze imparțialitatea în momentul întocmirii și utilizării statisticilor regionale.

(8) Este important pentru utilizatorii statisticilor regionale să dispună de un nomenclator stabil în timp. Prin urmare, nomenclatorul NUTS nu ar trebui să se modifice prea des. Prezentul regulament va asigura o mai mare stabilitate în timp a normelor.

(9) Pentru ca statisticile regionale să fie comparabile, regiunile trebuie să aibă o dimensiune comparabilă din punct de vedere al populației. Din această perspectivă, orice modificare a nomenclatorului NUTS ar trebui să facă structura regională mai omogenă din punctul de vedere al importanței populației.

(10) De asemenea, ar trebui să se respecte situația politică, administrativă și instituțională existentă. Unitățile neadministrative trebuie să reflecte circumstanțele economice, sociale, istorice, culturale, geografice sau de mediu.

(11) Ar trebui să se facă trimitere la definiția "populației" care reprezintă baza întocmirii nomenclatorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...