Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit
Număr celex: 32003R0415

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 07 martie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 415/2003 AL CONSILIULUI
din 27 februarie 2003
privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctul (ii),

având în vedere inițiativa Regatului Spaniei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Normele privind eliberarea vizelor la frontieră marinarilor în tranzit trebuie clarificate și adaptate, în special pentru ca vizele colective de tranzit să poată fi eliberate la frontieră marinarilor care au aceeași cetățenie și care călătoresc în grup, atâta timp cât perioada de tranzit este limitată.

(2) Prin urmare, este necesar să se înlocuiască normele prevăzute în Decizia Comitetului Executiv Schengen din 19 decembrie 1996 privind eliberarea vizelor pentru marinarii în tranzit [SCH/Com-ex (96) 27]3 cu dispozițiile prezentului regulament. În scopul clarității, respectivele norme ar trebui amalgamate cu normele generale, prevăzute în Decizia Comitetului Executiv Schengen din 26 aprilie 1994 privind eliberarea vizelor uniforme la frontieră [SCH/Com-ex (94) 2]4, care corespund totodată anexei XIV la Manualul comun5. Prin urmare, respectivele decizii ar trebui abrogate. Manualul comun și instrucțiunile consulare comune adresate misiunilor diplomatice și posturilor consulare6 ar trebui, de asemenea, modificate, pentru a se ține seama de legislația menționată.

(3) La adoptarea deciziei privind formatul formularului separat, prevăzut în anexa I, pe care trebuie aplicată viza colectivă de tranzit, statele membre ar trebui să țină seama de modelul uniform de formular prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv7.

(4) Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului instrument, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de execuție delegate Comisiei8.

___________

1 JO C 139, 12.6.2002, p. 6.

2 Aviz emis la 11 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 239, 22.9.2000, p. 182.

4 JO L 239, 22.9.2000, p. 163.

5 JO C 313, 16.12.2002, p. 97.

6 JO C 313, 16.12.2002, p. 1.

7 JO L 53, 23.2.2002, p. 4.

8 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...