Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 80/1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazată pe sex
Număr celex: 31997L0080

Modificări (...), Reviste (2)

În vigoare de la 20 ianuarie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/80/CE
din 15 decembrie 1997
privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazată pe sex
(97/80/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul cu privire la politica socială, anexat Protocolului (nr. 14) privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene, în special art. 2 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat, în cooperare cu Parlamentul European3

(1) întrucât, pe baza Protocolului privind politica socială anexat la Tratat, statele membre, cu excepția Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumite în continuare "statele membre"), care doresc să aplice Carta Socială din 1989, au încheiat un acord cu privire la politica socială;

(2) întrucât Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor recunoaște importanța combaterii tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea bazată pe sex, culoarea pielii, rasă, opinii și credință;

(3) întrucât alin. (16) din Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor privind tratamentul egal al bărbaților și femeilor prevede, între altele, că "trebuie intensificate acțiunile pentru garantarea punerii în practică a principiului egalității bărbaților și femeilor în ceea ce privește în special accesul la un loc de muncă, remunerarea, condițiile de muncă, protecția socială, învățământul, formarea profesională și dezvoltarea carierei";

(4) întrucât, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Acordul privind politica socială, Comisia s-a consultat cu partenerii sociali la nivel comunitar asupra orientării posibile a unei acțiuni comunitare cu privire la sarcina probei în cazurile de discriminare bazată pe sex;

(5) întrucât Comisia, considerând după aceste consultări că o acțiune comunitară este de dorit, s-a consultat din nou cu partenerii sociali asupra conținutului propunerii luate în considerare conform art. 3 alin. (3) din acordul menționat; întrucât aceștia și-au transmis opiniile Comisiei;

(6) întrucât, după cea de-a doua rundă de consultări, partenerii sociali nu au informat Comisia asupra dorinței acestora de a iniția procesul, care putea duce la încheierea unui acord, prevăzut la art. 4 din acordul menționat;

(7) întrucât, în conformitate cu art. 1 din acord, Comunitatea și statele membre și-au stabilit obiectivul, între altele, de a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă; întrucât aplicarea efectivă a principiului tratamentului egal al bărbaților și femeilor poate contribui la atingerea acestui obiectiv;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...