Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 44/1997 privind stabilirea orarului de vară
Număr celex: 31997L0044

Modificări (...)

În vigoare de la 01 august 1997

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA A OPTA 97/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 22 iulie 1997
privind stabilirea orarului de vară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100 a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2)

acționând în conformitate cu procedura la care se face referire în art. 189 b din Tratat(3),

întrucât Directiva a Șaptea 94/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind stabilirea orarului de vară(4) a introdus o dată și o oră comune în cadrul Comunității pentru începutul perioadei de vară în 1995, 1996 și 1997; întrucât Directiva a Șaptea a menținut două date diferite cu privire la sfârșitul perioadei de vară în 1995, una pentru statele membre cu excepția Irlandei și Regatului Unit, și o a doua pentru Irlanda și Regatul Unit, deși a introdus o dată și o oră comune pentru sfârșitul perioadei de vară în 1996 și 1997;

întrucât, dat fiind faptul că statele membre aplică dispozițiile referitoare la stabilirea orarului de vară, pentru funcționarea pieței interne este important să se stabilească o dată și o oră comune pentru începutul și sfârșitul perioadei de vară în întreaga Comunitate;

întrucât, în ceea ce privește principiul subsidiarității, acțiunea Comunității este necesară pentru a asigura armonizarea deplină a orarelor în vederea facilitării transportului și comunicațiilor;

întrucât statele membre consideră că sfârșitul lunii octombrie este data cea mai potrivită pentru încheierea orarului de vară; întrucât, în consecință, această dată ar trebui să fie menținută;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...