Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 26/1997 de modificare a Directivei (CEE) 91/439 privind permisele de conducere
Număr celex: 31997L0026

Modificări (...)

În vigoare de la 07 iunie 1997

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA (CE) 97/26 A CONSILIULUI
din 2 iunie 1997
de modificare a Directivei (CEE) 91/439 privind permisele de conducere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 75,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 C din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva (CEE) 91/439 a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere4 prevede că permisele de conducere naționale se eliberează în conformitate cu modelul comunitar descris în anexa I sau Ia și precizează condițiile în care conducătorul auto este autorizat să conducă;

(2) Anexele I și Ia menționate prevăd că orice informații suplimentare sau restricții ar trebui menționate în formă codificată;

(3) Codurile și subcodurile referitoare la condițiile de eliberare a permiselor de conducere, reglementate de Directiva (CEE) 94/439, se aplică pe întreg teritoriul Comunității;

(4) În conformitate cu principiul subsidiarității este necesară o acțiune comunitară pentru admiterea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere și, de asemenea, pentru a facilita libera circulație a persoanelor, fiind evitate problemele practice cu care se pot confrunta conducătorii auto, întreprinderile de transport rutier, administrațiile și inspectorii în cazul în care statele membre ar utiliza coduri diferite;

(5) Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru adaptarea aspectelor tehnice ale codurilor comunitare armonizate enumerate în anexele I și Ia și pentru adaptarea anexelor II și III din Directiva (CEE) 91/439;

(6) Din motive de claritate și conformitate cu Directiva (CEE) 92/61 a Consiliului din 30 iunie 1992 privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roți5 este necesar ca, odată cu această modificare, să se alinieze definiția termenului "motociclu" din punct de vedere al vitezei proiectate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 110, 16.4.1996, p. 7. JO C 31, 31.1.1997, p. 3.

2 JO C 204, 15.7.1996, p. 20.

3 Aviz emis la 5 septembrie 1996 (JO C 277, 23.9.1996, p. 15), Poziția comună a Consiliului din 20 decembrie 1996 (JO C 69, 5.3.1997, p. 7) și Decizia din 9 aprilie 1997 a Parlamentului European (JO C 132, 28.4.1997).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...