Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 230/2007 privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere [notificată cu numărul C(2007) 1470]
Număr celex: 32007D0230

Modificări (...)

În vigoare de la 14 aprilie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 12 aprilie 2007
privind formularul referitor la legislația socială în domeniul
transporturilor rutiere
[notificată cu numărul C(2007) 1470]
(2007/230/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (1), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2006/22/CE, Comisia urmează să redacteze un formular electronic imprimabil care trebuie utilizat în cazul în care un conducător auto s-a aflat în concediu medical sau anual sau în cazul în care conducătorul auto a condus un alt vehicul exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (2).

(2) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 102, 11.4.2006, p. 35.

(2) JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...