Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 228/2007 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină în România, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 1527] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0228

Modificări (1)

În vigoare de la 13 aprilie 2007 până la 20 aprilie 2021

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 11 aprilie 2007
de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare
și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină în
România, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului
[notificată cu numărul C(2007) 1527] (Text cu relevanță pentru SEE)
(2007/228/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 42,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (1) prevede faptul că toate animalele dintr-o exploatație născute după 9 iulie 2005 sau, în ceea ce privește Bulgaria și România, animalele născute ulterior datei aderării lor se vor identifica în decursul unei perioade maxime de șase luni de la data nașterii animalului și, în orice caz, înainte ca animalul să părăsească exploatația în care s-a născut.

(2) În conformitate cu regulamentul respectiv, animalele se vor identifica printr-o marcă auriculară și printr-un al doilea mijloc de identificare aprobat de către autoritatea competentă și în conformitate cu anumite caracteristici tehnice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...