Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/1996 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora
Număr celex: 31996L0096

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 februarie 1997

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 96/96/CE A CONSILIULUI
din 20 decembrie 1996
de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la inspecția
tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat3,

(1) Întrucât Directiva 77/143/CEE a Consiliului din 29 decembrie 1976 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora4 a fost modificată substanțial de mai multe ori; întrucât, cu ocazia noii modificări, este necesar, din motive de claritate, ca directiva să fie consolidată întrun singur text;

__________

1 JO C 193, 04.07.1996, p. 5 și 31.

2 JO C 39, 12.02.1996, p. 24.

3 Avizul Parlamentului European din 29 februarie 1996 (JO C 78, 18.03.1996, p. 27), Poziția comună a Consiliului din 18 iunie 1996 (JO C 248, 26.08.1996, p. 49) și Decizia Parlamentului European din 24 octombrie 1996 (JO C 347, 18.11.1996).

4 JO L 47, 18.02.1977, p. 47. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 94/23/CE a Comisiei (JO L 147, 14.06.1994, p. 6).

(2) Întrucât, în cadrul politicii comune în domeniul transporturilor, circulația rutieră a anumitor vehicule în spațiul comunitar trebuie să se desfășoare în cele mai bune condiții, în ceea ce privește atât securitatea, cât și concurența între transportatorii din statele membre;

(3) Întrucât dezvoltarea circulației rutiere și, ca urmare, creșterea pericolelor și a noxelor face ca toate statele membre să se confrunte cu probleme de siguranță similare în ceea ce privește natura și gravitatea acestora;

(4) Întrucât actualele norme și metode de control diferă de la un stat membru la altul și întrucât această situație afectează echivalența nivelurilor de siguranță și performanță ecologică ale vehiculelor controlate, care circulă în statele membre; întrucât, în plus, această situație poate perturba condițiile de concurență între transportatorii din diferite state membre;

(5) Întrucât, prin urmare, este necesară armonizarea, pe cât posibil, a frecvenței controalelor și a elementelor care sunt, în mod obligatoriu, supuse controlului;

(6) Întrucât controalele efectuate pe parcursul duratei de viață a unui vehicul trebuie să fie relativ simple, rapide și necostisitoare;

(7) întrucât normele și metodele comunitare minime, care urmează a fi utilizate pentru controlul elementelor menționate în anexa II, ar trebui, prin urmare, definite în cadrul unor directive speciale;

(8) întrucât, cu titlu tranzitoriu, normele interne rămân aplicabile pentru elementele care nu fac obiectul unor directive individuale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...