Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 93/1996 privind certificarea animalelor și a produselor de origine animală
Număr celex: 31996L0093

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 13 ianuarie 1997 până la 13 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 96/93/CE
din 17 decembrie 1996
privind certificarea animalelor și a produselor de origine animală

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât Directiva Consiliului 89/662/CEE din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare în schimburile comerciale intracomunitare în vederea realizării pieței interne3 și Directiva Consiliului 90/425/CEE din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile comerciale intracomunitare de anumite animale vii și produse animale în vederea realizării pieței comune4, desemnează ca fiind responsabilitatea statului membru de producție sau expediere să asigure efectuarea corespunzătoare a controaleore veterinare, și acolo unde este cazul, a certificării;

întrucât pentru a asigura funcționarea armonioasă a pieței interne pentru animale vii și produse animale, statele membre trebuie să se poată baza în totalitate pe validitatea certificării la locurile de producție și de expediție;

întrucât acest obiectiv nu poate fi realizat separat de fiecare stat membru; întrucât, în consecință, trebuie adoptate reglementări comune cu privire la obligațiile autorităților competente și ale inspectorilor autorizați și la certificarea animalelor și produselor animale în conformitate cu legislația comunitară;

întrucât se recomandă să se asigure ca regulile și principiile aplicate de inspectorii autorizați din țările terțe să ofere garanții care sunt cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezenta directivă;

întrucât se impune luarea unor măsuri efective pentru prevenirea certificării false sau frauduloase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 373, 29.12.1994, p. 16.

2 JO C 56, 06.03.1995, p. 165.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...