Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 67/1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității
Număr celex: 31996L0045

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 25 octombrie 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 96/67/CE A CONSILIULUI
din 15 octombrie 1996
privind accesul la piața serviciilor de handling la sol
în aeroporturile Comunității

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 84 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat3,

(1) Întrucât Comunitatea a introdus treptat o politică comună în domeniul transportului aerian cu scopul de a completa piața unică, în conformitate cu art. 7a din tratat, ca o contribuție durabilă pentru promovarea progresului economic și social.

(2) Întrucât obiectivul art. 59 din Tratat este de a elimina restricțiile privind libertatea de a presta servicii în interiorul Comunității; întrucât, în conformitate cu art. 61 din tratat, acest obiectiv trebuie atins în cadrul politicii comune în domeniul transportului.

(3) Întrucât prin Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 2407/924, (CEE) nr. 2408/925 și (CEE) nr. 2409/926, acest obiectiv a fost atins cu privire la serviciile de transport aerian ca atare.

(4) Întrucât serviciile de handling la sol sunt esențiale pentru funcționarea adecvată a transportului aerian; întrucât au o contribuție esențială la utilizarea eficientă a infrastructurii transportului aerian.

(5) Întrucât deschiderea accesului la piața serviciilor de handling la sol ar trebui să contribuie la reducerea costurilor de exploatare ale companiilor aeriene și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite utilizatorilor aeroporturilor.

(6) Întrucât, în lumina principiului subsidiarității, este esențial ca accesul la piața serviciilor de handling la sol să aibă loc într-un cadru comunitar, oferind, în același timp, statelor membre, posibilitatea de a lua în considerare natura specifică a sectorului.

(7) Întrucât în comunicarea din iunie 1994, intitulată "Viitorul aviației civile în Europa", Comisia a indicat intenția sa de a lua o inițiativă înainte de sfârșitul anului 1994, pentru a realiza accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității; întrucât, Consiliul, în Rezoluția din 24 octombrie 1994 privind situația aviației civile europene7, a confirmat necesitatea de ține seama de problemele imperative privind situația aeroporturilor la deschiderea pieței.

(8) Întrucât în Rezoluția din 14 februarie 1995 privind aviația civilă europeană8, Parlamentul European a reamintit preocuparea sa de a lua în considerare impactul accesului la piața serviciilor de handling la sol asupra forței de muncă și condițiilor de siguranță în aeroporturile Comunității.

(9) Întrucât accesul liber la piața serviciilor de handling la sol este compatibil cu funcționarea eficientă a aeroporturilor Comunității.

(10) Întrucât accesul liber la piața serviciilor de handling la sol trebuie introdus treptat și adaptat la cerințele sectorului.

(11) Întrucât pentru anumite categorii de servicii de handling la sol, accesul pe piață și handlingul propriu pot întâmpina constrângeri privind siguranța, securitatea, capacitatea și spațiul disponibil; întrucât, prin urmare, este necesar să se poată limita numărul prestatorilor autorizați ai unor asemenea categorii de servicii de handling la sol; întrucât, trebuie să fie posibil, de asemenea, și să se limiteze handlingul propriu; întrucât, în acest caz, criteriile pentru limitare trebuie să fie pertinente, obiective, transparente și nediscriminatorii.

(12) Întrucât dacă numărul prestatorilor de servicii de handling la sol este limitat, concurența eficientă impune ca cel puțin unul dintre prestatori să fie independent atât față de organismul de gestionare a aeroportului, cât și față de transportatorul principal.

(13) Întrucât pentru ca aeroporturile să funcționeze corespunzător, trebuie să-și poată rezerva gestionarea anumitor infrastructuri, care, din motive tehnice, precum și din motive legate de profitabilitate sau impactul asupra mediului, sunt greu de divizat sau de duplicat; întrucât gestionarea centralizată a acestor infrastructuri nu trebuie, totuși, să constituie un obstacol pentru utilizarea lor de către prestatorii de servicii de handling la sol sau de către utilizatorii aeroporturilor care recurg la handling propriu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...