Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 62/1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător
Număr celex: 31996L0062

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 21 octombrie 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 96/62/CE
din 27 septembrie 1996
privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 130s alin. (1), având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat(3),

întrucât cel de-al 5-lea program de acțiune pentru mediu din 1992, a cărui abordare generală a fost aprobată de Consiliu și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, prin Rezoluția 93/C138/01 din 1 februarie 1993(4), preconizează modificări ale legislației existente privind poluanții atmosferici; întrucât programul menționat recomandă stabilirea unor obiective de calitate a aerului pe termen lung;

___________

1 JO C 216, 06.08.1994, p. 4.

2 JO C 110, 02.05.1995, p. 5.

3 Avizul Parlamentului European din 16 iunie 1995 (JO C 166, 03.07.1995, p. 173), Poziția comună a Consiliului din 30 noiembrie 1995 (JO C 59, 28.02.1996, p. 24) și Decizia Parlamentului European din 22 mai 1996 (JO C 166, 10.06.1996, p. 63).

4 JO C 138, 17.05.1993, p. 1.

întrucât, pentru a proteja mediul ca un întreg și sănătatea umană, ar trebui evitate, prevenite sau reduse concentrațiile de poluanți atmosferici dăunători și ar trebui stabilite valori limită și/sau praguri de alertă pentru nivelurile de poluare a aerului înconjurător,

întrucât, pentru a lua în considerare mecanismele specifice de formare a ozonului, aceste valori limită și praguri de alertă ar putea fi completate sau înlocuite prin valori țintă,

întrucât valorile numerice pentru valorile limită, pragurile alertă și, în ceea ce privește ozonul, valorile țintă și/sau valorile limită și pragurile de alertă trebuie să se bazeze pe rezultatele activității desfășurate de grupurile științifice internaționale active în domeniu;

întrucât Comisia va realiza studii pentru a analiza efectele acțiunii combinate a diferiților poluanți sau surse de poluare și efectul climei asupra activității diferiților poluanți examinați în contextul prezentei directive;

întrucât calitatea aerului înconjurător trebuie evaluată în comparație cu valorile și/sau pragurile de alertă și, în ceea ce privește ozonul, cu valorile țintă și/sau valorile limită care iau în considerare mărimea populațiilor și ecosistemelor expuse poluării atmosferice, precum și mediul;

întrucât, pentru ca evaluarea calității aerului pe baza măsurărilor efectuate în statele membre să fie comparabilă, localizarea și numărul punctelor de prelevare, precum și metodele de măsurare de referință utilizate trebuie specificate atunci când sunt stabilite praguri de alertă, valori limită și valori țintă;

întrucât, pentru a permite utilizarea altor tehnici de estimare a calității aerului înconjurător, în afară de măsurarea directă, este necesar să se definească criteriile de utilizare și acuratețea necesară pentru aceste tehnici;

întrucât măsurile generale stabilite în temeiul prezentei directive trebuie suplimentate cu altele specifice fiecărei substanțe prevăzute;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...