Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 61/1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
Număr celex: 31996L0061

Modificări (...), Referințe (25), Jurisprudență

În vigoare de la 10 octombrie 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE
din 24 septembrie 1996
privind prevenirea și controlul integrat al poluării

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 130s alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat3,

1. întrucât obiectivele și principiile politicii de mediu a Comunității, enunțate în art. 130r din Tratat, se referă în special la prevenirea, reducerea și pe cât posibil eliminarea poluării prin favorizarea intervențiilor la sursă și prin asigurarea unei gestionări prudente a resurselor naturale, în conformitate cu principiul "poluatorul plătește" și cu principiul prevenirii poluării;

2. întrucât al cincilea Program de acțiune pentru mediu, ale cărui orientări generale au fost aprobate de către Consiliu și de către reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, prin Rezoluția din 1 februarie 1993 privind un program comunitar de politici și de acțiune pentru mediu și dezvoltare durabilă4, acordă prioritate controlului integrat al poluării ca parte semnificativă a progresului spre un echilibru mai durabil între activitățile umane și dezvoltarea socio-economică, pe de o parte, și resursele și capacitatea de regenerare a naturii, pe de altă parte;

3. întrucât punerea în aplicare a unei strategii integrate pentru reducerea poluării implică întreprinderea de acțiuni la nivel comunitar pentru a modifica și a completa legislația comunitară existentă cu privire la prevenirea și controlul poluării provenite de la instalațiile industriale;

4. întrucât Directiva Consiliului 84/360/CEE din 28 iunie 1984 privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale5 a introdus un cadru general prin care se solicită autorizarea înainte de orice exploatare sau modificare substanțială a instalațiilor industriale care ar putea provoca poluarea aerului;

___________

1 JO C 311, 17.11.1993, p. 6 și JO C 165, 01.07.1995, p. 9.

2 JO C 195, 18.07.1995, p. 54.

3 Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 1994 (JO C 18, 23.01.1995, p. 96), Poziția comună a Consiliului din 27 noiembrie 1995 (JO C 87, 25.03.1996, p. 8) și Decizia Parlamentului European din 22 mai 1996 (JO C 166, 10.06.1996).

4 JO C 138, 17.05.1993, p. 1.

5 JO L 188, 16.07.1984, p. 20. Directivă modificată ultima dată de Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).

5. întrucât prin Directiva Consiliului 76/464/CEE din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității1 s-a introdus obligația de a obține o autorizație pentru evacuarea acestor substanțe;

6. întrucât, deși există legislație comunitară privind combaterea poluării aerului, precum și prevenirea sau reducerea evacuării de substanțe periculoase în apă, nu există legislație comunitară comparabilă privind prevenirea sau reducerea emisiilor în sol;

7. întrucât diversele strategii distincte pentru controlarea emisiilor în aer, apă sau, respectiv, sol pot favoriza trecerea poluării de la o componentă a mediului la alta, mai degrabă decât protejarea mediului ca ansamblu;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...