Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/1996 privind desemnarea și calificarea profesională a consilierilor pe probleme de securitate a transportului rutier, feroviar și naval de mărfuri periculoase
Număr celex: 31996L0035

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 19 iunie 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 96/35/CE A CONSILIULUI
din 3 iunie 1996
privind desemnarea și calificarea profesională a consilierilor pe
probleme de securitate a transportului rutier, feroviar și naval
de mărfuri periculoase

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat3,

întrucât în ultimii ani au crescut considerabil cantitățile de mărfuri periculoase transportate la nivel național și internațional, crescând astfel riscul accidentelor;

întrucât unele dintre accidentele care au loc în timpul transportului de mărfuri periculoase pot fi cauzate de o cunoaștere insuficientă a riscurilor inerente în cazul acestor transporturi;

întrucât este necesar, în contextul realizării pieței unice de transport, să se adopte măsuri de îmbunătățire a prevenirii riscurilor inerente în transportul de mărfuri periculoase;

întrucât Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă4 nu instituie măsuri de prevenire a riscurilor inerente în transportul de mărfuri periculoase;

___________

1 JO C 185, 17.7.1991, p. 5 și JO C 223, 11.9.1992, p. 5.

2 Aviz emis la 27 noiembrie 1991 (JO C 40, 17.2.1992, p. 46).

3 Avizul Parlamentului European din 15 mai 1992 (JO C 150, 15.6.1992, p. 332), Poziția comună a Consiliului din 6 octombrie 1995 (JO C 297, 10.11.1995, p. 13) și Decizia Parlamentului European din 17 ianuarie 1996, (JO C 32, 5.2.1996, p. 49).

4 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

întrucât este necesar ca firmelor de transport de mărfuri periculoase sau a căror activitate este legată de încărcarea sau descărcarea de mărfuri periculoase trebuie să li se impună respectarea regulilor de prevenire a riscurilor inerente în transportul rutier, feroviar sau naval de mărfuri periculoase; întrucât, în acest scop, este necesar să se prevadă desemnarea unor consilieri pe probleme de securitate a transportului de mărfuri periculoase, cu o pregătire profesională corespunzătoare;

întrucât obiectivul formării profesionale a unor astfel de consilieri pe probleme de securitate constă în cunoașterea actelor cu putere de lege și a actelor administrative esențiale, aplicabile în cazul acestor transporturi;

întrucât statele membre trebuie să instituie un cadru minim comun pentru formarea profesională atestată prin rezultatul favorabil obținut în urma unui examen;

întrucât statele membre trebuie să emită certificate comunitare tip de atestare pentru calificările profesionale ale consilierilor, astfel încât posesorii unor astfel de certificate să poată să-și practice activitatea la nivelul întregii Comunități;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...