Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 26/1996 privind accesul la ocupația de transportator rutier de marfă și transportator rutier de călători și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional
Număr celex: 31996L0026

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 mai 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 96/26/CE
din 29 aprilie 1996
privind accesul la ocupația de transportator rutier de marfă și
transportator rutier de călători și recunoașterea reciprocă a
diplomelor, certificatelor și a altor forme de calificare,
pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera
stabilire pentru operațiuni de transport național
și internațional

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

acționând conform procedurii specificate în articolul 189 c al Tratatului3,

întrucât Directiva Consiliului 74/561/CEE din 12 noiembrie 1974 privind accesul la ocupația de transportator rutier de marfă în operațiuni de transport național și internațional4, Directiva Consiliului 74/562/CEE din 12 noiembrie 1974 privind accesul la ocupația de transportator rutier de călători în operațiuni de transport național și internațional5 și Directiva Consiliului 77/796/CEE din 12 decembrie 1977 privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor forme de calificare pentru transportatorii rutieri de marfă și transportatorii rutieri de călători, incluzând măsuri menite să încurajeze efectiv acești operatori în exercitarea dreptului lor la libera stabilire6, au fost modificate substanțial cu o serie de ocazii; întrucât, din motive de rațiune și claritate, directivele amintite trebuie reunite într-un text unic;

întrucât organizarea pieței de transporturi este unul din factorii esențiali în aplicarea strategiei comune de transport prevăzute în Tratat;

întrucât adoptarea măsurilor prevăzute pentru coordonarea condițiilor de acces la ocupația de transportator rutier de marfă și transportator rutier de călători (ambii fiind denumiți în continuare "operator de transport rutier") ar putea favoriza exercitarea efectivă a dreptului la libera stabilire a acestor operatori;

întrucât este necesar să se facă pregătiri în vederea introducerii reglementărilor comune pentru accesul la exercitarea profesiei de operator de transport rutier în operațiuni de transport național și internațional, pentru a asigura că asemenea operatori sunt mai bine calificați, contribuind astfel la raționalizarea pieții, îmbunătățirea calității serviciilor oferite - în interesul utilizatorilor, operatorilor și al economiei în general - și la o mai mare siguranță rutieră.

întrucât reglementările pentru accesul la ocupația de transportator rutier trebuie, prin urmare, să prevadă o bună reputație, capacitate financiară corespunzătoare și competență profesională ridicată ale operatorilor;

întrucât nu este necesar, totuși, să se includă în aceste reglementări comune anumite tipuri de transport care sunt de importanță economică limitată;

întrucât, de la 1 ianuarie 1993, accesul la piața operațiunilor de transport rutier de marfă transfrontalier a fost guvernat de un sistem de autorizații comunitare emise pe baza unor criterii calitative;

întrucât, în privința cerinței de bună reputație, este necesar, pentru a reorganiza efectiv piața, ca accesul la ocupația de transportator rutier să se facă în condiții uniforme pentru solicitanții care nu au condamnări pentru infracțiuni penale grave, inclusiv delicte de natură comercială, care să nu fi fost declarați inapți pentru exercitarea profesiei și să fie în conformitate cu reglementările aplicabile ocupației de transportator rutier;

întrucât, în privința cerințelor de capacitate financiară adecvată, este necesar, mai ales pentru a asigura un tratament egal al întreprinderilor din diferite state membre, să se stabilească anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport rutier;

întrucât, în privința bunei reputații și a capacității financiare corespunzătoare, ar fi bine ca documentele relevante emise de o autoritate abilitată din țara de origine a operatorului de transport rutier sau din țara de unde vine să fie recunoscute ca dovadă suficientă pentru admiterea lui la activitățile vizate din statul membru gazdă;

întrucât, în privința cerinței de competență profesională, se recomandă să se stipuleze că operatorul de transport rutier solicitant trebuie să demonstreze o asemenea competență prin susținerea unui examen scris, dar că statele membre pot să scutească solicitantul de un asemenea examen dacă el dovedește o experiență practică suficientă,

întrucât, în privința competenței profesionale, certificatele emise în conformitate cu prevederile Comunității privind accesul la ocupația de operator de transport rutier trebuie recunoscute ca dovadă suficientă de către statul membru gazdă;

întrucât trebuie să fie luate măsuri pentru un sistem de asistență reciprocă între statele membre în scopul aplicării prezentei directive;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...