Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 9/1996 privind protecția juridică a bazelor de date
Număr celex: 31996L0009

Referințe (2), Reviste (2)

În vigoare de la 27 martie 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 96/9/CE
din 11 martie 1996
privind protecția juridică a bazelor de date

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 57 alin. (2), 66 și 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189b din Tratat3,

___________

1 JO C 156, 23.06.1992, p. 4 și JO C 308, 15.11.1993, p. 1.

2 JO C 19, 25.01.1993, p. 3.

3 Avizul Parlamentului European din 23 iunie 1993 (JO C 194, 19.07.1993, p. 144), Poziția comună a Consiliului din 10 iulie 1995 (JO C 288, 30.10.1995, p. 14), Decizia Parlamentului European din 14 decembrie 1995 (JO C 17, 22.0121996) și Decizia Consiliului din 26 februarie 1996.

(1) întrucât bazele de date nu sunt în prezent suficient protejate în toate statele membre de către legislația în vigoare; întrucât o astfel de protecție, atunci când există, prezintă caracteristici diferite;

(2) întrucât astfel de neconcordanțe în protecția juridică a bazelor de date oferită de legislațiile statelor membre au efecte negative directe asupra funcționării pieței interne în ceea ce privește bazele de date și în special asupra libertății persoanelor fizice și juridice de a furniza bunuri și servicii de baze de date on-line conform unui regim juridic armonizat în întreaga Comunitate; întrucât aceste neconcordanțe riscă să se accentueze pe măsură ce statele membre vor adopta noi dispoziții legislative în acest domeniu, care capătă din ce în ce mai mult o dimensiune internațională;

(3) întrucât trebuie eliminate neconcordanțele existente, care denaturează funcționarea pieței interne, în timp ce neconcordanețele care nu afectează în mod negativ funcționarea pieței interne sau dezvoltarea pieței informaționale în cadrul Comunității nu trebuie eliminate sau evitate;

(4) întrucât protecția bazelor de date prin legea dreptului de autor există sub diferite forme în statele membre, conform legislației sau jurisprudenței, și întrucât, atâta timp cât neconcordanțele persistă în legislația statelor membre în ceea ce privește domeniul de aplicare și condițiile de protecție, aceste drepturi de proprietate intelectuală nearmonizate pot avea ca efect împiedicarea liberei circulații a bunurilor și serviciilor în Comunitate.

(5) întrucât dreptul de autor rămâne o formă corespunzătoare de drept exclusiv pentru creatorii de baze de date;

(6) întrucât, cu toate acestea, în absența unui regim armonizat privind concurența neloială sau jurisprudența în materie, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a împiedica extragerea și/sau reutilizarea neautorizată a conținutului unei baze de date;

(7) întrucât crearea de baze de date necesită utilizarea de resurse umane, tehnice și financiare considerabile, în timp ce aceste baze de date pot fi copiate sau accesate la un cost mult inferior celui pe care îl necesită o concepție autonomă.

(8) întrucât extragerea și/sau reutilizarea neautorizată a conținutului unei baze de date constituie acte care pot avea consecințe economice și tehnice grave;

(9) întrucât bazele de date reprezintă un instrument vital în dezvoltarea unei piețe informaționale în Comunitate; întrucât acest instrument va fi la fel de util în multe alte domenii;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...