Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directivă privind protecția pasagerilor din autovehicule în cazul unei coliziuni frontale și de modificare a Directivei 70/156/CEE
Număr celex: 31996L0079

Modificări (...)

În vigoare de la 21 ianuarie 1997

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 96/79/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 16 decembrie 1996
privind protecția pasagerilor din autovehicule în cazul unei coliziuni
frontale și de modificare a Directivei 70/156/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere Directiva Consiliului 70/156/CEE din 6 februarie 1970 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la autovehicule și la remorcile acestora1, în special art. 13 alin. (4),

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

___________

1 JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva Comisiei 95/54/CE (JO L 266, 8.11.1995, p. 1).

2 JO C 396, 31.12.1994, p. 34.

3 JO C 256, 2.10.1995, p. 21.

4 Avizul Parlamentului European din 12 iulie 1995 (JO C 249, 25.9.1995, p. 50), poziția comună a Consiliului din 28 mai 1996 (JO C 219, 27.7.1996, p. 22), decizia Parlamentului European din 19 septembrie 1996 (JO C 320, 28.10.1996, p. 149). Decizia Consiliului din 25 octombrie 1996.

hotărând în conformitate cu procedura menționată la art. 189b din Tratat4, întrucât este necesară o armonizare totală a specificațiilor tehnice pentru autovehicule cu scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne;

întrucât, în scopul reducerii numărului victimelor accidentelor de circulație în Europa, este necesară introducerea de măsuri legislative pentru a ameliora, pe cât posibil, protecția ocupanților autovehiculelor în caz de coliziune frontală; întrucât prezenta directivă stabilește prevederi pentru încercări de coliziune frontală, în special criterii biomecanice, în scopul garantării unui nivel ridicat de protecție în caz de coliziune frontală;

întrucât prezenta directivă are ca scop introducerea de cerințe bazate pe rezultatele cercetărilor întreprinse de Comitetul european pentru vehicule experimentale care permit stabilirea unor criterii de încercare mai bine adaptate la realitatea accidentelor de pe șoselele actuale;

întrucât constructorii de autovehicule au nevoie de termene pentru aplicarea criteriilor de încercare acceptabile;

întrucât, pentru a evita ca unele norme să aibă dubla folosința, este necesar ca vehiculele care îndeplinesc cerințele prezentei directive să fie scutite de obligația de a îndeplini cerințele unei alte directive privind comportamentul volanului și al coloanei de direcție în caz de impact;

întrucât prezenta directiva se adaugă listei de directive speciale care trebuie respectate pentru a asigura conformarea vehiculelor la cerințele procedurii de omologare comunitară stabilite de Directiva 70/156/CEE; întrucât, în consecință, dispozițiile Directivei 70/156/CEE referitoare la sisteme, la componente și la entități tehnice ale vehiculului se aplică prezentei directive;

întrucât procedura de determinare a punctului de referință al locurilor pe scaune în autovehicule figurează în anexa III la Directiva Consiliului 77/649/CEE din 27 septembrie 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la câmpul vizual al șoferului autovehiculelor1; întrucât, în consecință, nu este necesar să fie descrisă din nou în prezenta directivă; întrucât prezenta directivă trebuie să facă trimitere la Directiva Consiliului 74/297/CEE din 4 iunie 1974 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interiorului autovehiculelor (comportamentul dispozitivului de conducere în caz de șoc)2; întrucât se face trimitere la Code of Federal Regulations al Statelor Unite ale Americii3,

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...