Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 57/1996 privind cerințele de randament energetic pentru frigidere, congelatoare electrice de uz casnic și combinații ale acestora
Număr celex: 31996L0057

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 18 septembrie 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 96/57/CE
din 3 septembrie 1996
privind cerințele de randament energetic pentru frigidere, congelatoare
electrice de uz casnic și combinații ale acestora

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189b din Tratat(3),

(1) întrucât este importantă promovarea unor măsuri vizând funcționarea corespunzătoare a pieței interne;

(2) întrucât, în Rezoluția din 15 ianuarie 1985 privind îmbunătățirea programelor de economisire a energiei în statele membre(4), Consiliul a invitat statele membre să-și continue și, dacă este necesar, să-și intensifice eforturile de promovare a utilizării mai raționale a energiei prin dezvoltarea în continuare a politicilor integrate de economisire a energiei;

___________

(1) JO C 390, 31.12.1994, p. 30; și JO C 49, 20.02.2996, p. 10.

(2) JO C 155, 21.06.1995, p. 18.

(3) Avizul Parlamentului European din 26 octombrie 1995 (JO C 308, 20.11.1995, p. 134), Poziția comună a Consiliului din 11 martie 1996 (JO C 120, 24.04.1996, p. 10) și Decizia Parlamentului European din 18 iunie 1996 (JO C 198, 08.07.1996).

(4) JO C 20, 22.01.1985, p. 1.

(3) întrucât consumul aparatelor de refrigerare de uz casnic reprezintă o parte însemnată a consumului casnic de energie electrică din cadrul Comunității și deci a consumului total de energie electrică; întrucât diversele modele de aparate de refrigerare disponibile pe piața comunitară au niveluri foarte diferite de consum pentru un volum dat, precum și caracteristici similare, adică un randament energetic extrem de variabil;

(4) întrucât unele state membre sunt pe punctul de a adopta dispoziții referitoare la eficiența frigiderelor și congelatoarelor de uz casnic, care ar putea crea bariere în calea comercializării acestor produse în interiorul Comunității;

(5) întrucât este oportun să se ia ca bază un înalt nivel de protecție în propunerile de apropiere a dispozițiilor legale, de reglementare și administrative din statele membre referitoare la sănătate, securitate, protecția mediului și protecția consumatorului; întrucât prezenta directivă garantează un nivel ridicat de protecție atât pentru mediu, cât și pentru consumator, în cadrul obiectivului care vizează îmbunătățirea semnificativă a randamentului energetic al acestor aparate;

(6) întrucât adoptarea unor astfel de măsuri intră în domeniul de competență a Comunității; întrucât cerințele prezentei directive se încadrează în limitele obiectivelor sale, fiind astfel în conformitate cu cerințele art. 3b din Tratat;

(7) întrucât, mai mult, art. 130r din Tratat prevede protecția și îmbunătățirea mediului și utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, aceste două obiective numărându-se printre cele ale politicii comunitare privind mediul; întrucât producerea și consumul de energie electrică determină 30% din emisiile de bioxid de carbon (CO2) artificial și reprezintă circa 35% din consumul de energie primară din Comunitate; întrucât aceste procente sunt în creștere;

(8) întrucât, în plus, Decizia Consiliului 89/364/CEE din 5 iunie 1989 privind un program de acțiune comunitar pentru îmbunătățirea randamentului utilizării energiei electrice(1) urmărește ca dublu obiectiv încurajarea consumatorilor să opteze pentru aparatele și echipamentele cu randament electric ridicat și îmbunătățirea randamentului aparatelor și echipamentelor;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...