Comunitatea Europeană

Regulamentul nr. 769/2002 de procedură al Comitetului Economic și Social European
Număr celex: 32002Q0769

Modificări (...)

În vigoare de la 03 aprilie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

VERSIUNEA CODIFICATĂ A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL CESE
(în vigoare la 24 octombrie 2006)

OBSERVAȚII

A. Prezenta ediție coroborează:

Regulamentul de procedură al Comitetului Economic și Social European, adoptat în sesiunea plenară din 17 iulie 2002 (JO L 268, 4 octombrie 2002) intrat în vigoare la 1 august 2002 în conformitate cu dispozițiile articolului 78;

modificările care rezultă din următoarele acte:

1. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic și Social European din 27 februarie 2003 (JO L 258, 10 octombrie 2003);

2. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic și Social European din 31 martie 2004 (JO L 310, 7 octombrie 2004);

3. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic și Social European din 5 iulie 2006.

B. Prezenta ediție provine de la Secretariatul general al Comitetului Economic și Social European și regrupează diferitele amendamente aprobate de Adunarea CESE.

C. Normele de aplicare a prezentului Regulament de procedură, adoptate de Biroul Comitetului, în conformitate cu dispozițiile articolului 77 alineatul (2a), sunt prezentate separat.

PREAMBUL

1. Comitetul Economic și Social European asigură reprezentarea diferitelor componente cu caracter economic și social ale societății civile organizate. Instituit prin Tratatul de la Roma din 1957, Comitetul este un organ instituțional consultativ.

2. Funcția consultativă a Comitetului Economic și Social European permite membrilor săi, deci și organizațiilor pe care aceștia le reprezintă, să participe la procesul de decizie comunitară. Juxtapunerea de opinii uneori diametral opuse și dialogul la care participă consilierii implică nu numai partenerii sociali obișnuiți, adică angajatorii (grupul I) și salariații (grupul II), ci și toate celelalte grupuri socioprofesionale care sunt reprezentate (grupul III) în CESE. Expertiza, dialogul și căutarea convergențelor care rezultă din acestea pot crește calitatea și credibilitatea deciziei politice la nivel comunitar, îmbunătățind înțelegerea și acceptarea acestuia de către cetățenii europeni, precum și transparența indispensabilă democrației.

3. Comitetul îndeplinește o funcție specifică în cadrul ansamblului de instituții europene: el este prin excelență locul de reprezentare și dezbatere al societății civile organizate și un intermediar privilegiat între aceasta și instituțiile Uniunii.

4. Fiind în același timp un forum și un cadru consultativ, Comitetul Economic și Social European răspunde necesității de legitimitate democratică a construcției Uniunii Europene, inclusiv în relațiile acesteia cu mediile economice și sociale din țările terțe.

Astfel, Comitetul participă la dezvoltarea unei autentice conștiințe europene.

5. Pentru a-și îndeplini misiunile, Comitetul adoptă, la 17 iulie 2002, în conformitate cu dispozițiile articolului 260 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, următorul Regulament de procedură (1):

___________

(1) Acest regulament a fost modificat ulterior la 27 februarie 2003, 31 martie 2004 și 5 iulie 2006.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...