Comisia Europeană

Regulamentul nr. 182/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 28 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 1 și 12 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32018R0182

Modificări (...)

În vigoare de la 08 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

(1) JO L 243, 11.9.2002.

întrucât:

(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008).

(2) La 8 decembrie 2016, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat Îmbunătățirile anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ciclul 2014-2016 (denumite în continuare "îmbunătățirile anuale"), în cadrul procesului său periodic de îmbunătățire, care vizează simplificarea și clarificarea standardelor. Aceste îmbunătățiri anuale au ca obiectiv să rezolve unele probleme neurgente, însă necesare, discutate de IASB pe parcursul ciclului proiectului, legate de părțile din Standardele Internaționale de Raportare Financiară care prezintă inconsecvențe sau trebuie formulate mai clar.

(3) În urma consultării Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară, Comisia conchide că amendamentele aduse Standardului Internațional de Contabilitate (IAS) 28 și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 1 și 12 îndeplinesc criteriile pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(4) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(5) IASB a stabilit că termenul efectiv pentru intrarea în vigoare a modificărilor aferente IFRS 12 este 1 ianuarie 2017. Prin urmare, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice retroactiv pentru a se asigura securitatea juridică a emitenților în cauză, precum și coerența cu celelalte standarde de contabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1126/2008.

(6) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

(a) IAS 28 Investiții în entitățile asociate și în asocierile în participație se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(b) IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(c) IFRS 12 Prezentarea intereselor existente în alte entități se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Societățile aplică modificările menționate la articolul 1 litera (a) cel târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2018 sau ulterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...