Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 57/1995 privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului
Număr celex: 31995L0057

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 06 decembrie 1995

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 95/57/CE
din 23 noiembrie 1995
privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 213,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât rezoluțiile Parlamentului European din iunie 1991(1) și din ianuarie 1994(2) subliniază rolul major care revine Comunității în dezvoltarea statisticii în domeniul turismului; întrucât elaborarea unei directive menite să canalizeze eforturile depuse în prezent în mod fragmentat la nivel național a fost aprobată de către Comitetul Economic și Social(3); întrucât, conform Deciziei 90/655/CEE(4) a fost dezvoltat un cadru metodologic al Comunității pentru realizarea statisticii comunitare în turism;

întrucât rezultatele programului de doi ani (1991-1992) pentru dezvoltarea statisticilor comunitare în turismul conform Deciziei 90/655/CEE evidențiază faptul că beneficiarii din sectorul privat și public au nevoie de statistici fiabile și comparabile privitoare la cererea și oferta turistică, disponibile într-un termen scurt;

întrucât dezvoltarea statisticii comunitare în turism este o prioritate recunoscută prin Decizia Consiliului 92/421/CEE din 13 iulie 1992 privind planul de acțiune a Comunității în sprijinul turismului(5);

întrucât rolul recunoscut al turismului ca instrument de dezvoltare și de integrare socio-economică poate fi mai bine îndeplinit cunoscând statisticile de bază în acest domeniu, mai ales a celor realizate la nivel regional;

întrucât, pentru a evalua competitivitatea industriei turismului în cadrul Comunității, este necesară cunoașterea volumului turismului, a caracteristicilor sale, a profilului turiștilor și a cheltuielilor pe care aceștia le fac;

întrucât sunt necesare informații lunare pentru a măsura influențele sezoniere ale cererii asupra capacității de cazare și pentru a sprijini autoritățile publice și agenții economici în dezvoltarea unor strategii și politici mai adecvate de îmbunătățire a repartizării sezoniere a concediilor și a desfășurării activităților turistice;

întrucât acțiunea comunitară în acest domeniu trebuie să se bazeze în continuare pe o abordare pragmatică, conformă cu principiul subsidiarității;

întrucât trebuie să se asigure sinergia necesară între proiectele naționale, internaționale și comunitare în domeniul statisticii din turism, astfel încât să se reducă povara culegerii informațiilor;

întrucât trebuie să se țină seama de lucrările metodologice elaborate în cooperare cu alte organizații internaționale, cum ar fi Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și Organizația Mondială a Turismului, precum și de recomandările adoptate de Comisia pentru Statistică a Națiunilor Unite în martie 1993, pentru a se asigura un grad de comparabilitate mai mare al statisticilor în domeniul turismului, la nivel mondial;

întrucât monitorizarea fiabilă și eficientă a structurii și evoluției cererii și ofertei turistice poate fi considerabil îmbunătățită prin crearea unui cadru comunitar adecvat și recunoscut;

întrucât un astfel de sistem poate genera economii de scară odată cu informații în folosul tuturor statelor membre și părților interesate;

întrucât un instrument comunitar ar putea facilita difuzarea statisticilor comparabile în domeniul turismului;

întrucât Decizia Consiliului 93/464/CEE din 22 iulie 1993 asupra programului-cadru de acțiuni prioritare în domeniul informației statistice pentru perioada 1993-1997(6) prevede instituirea unui sistem de informații asupra cererii și ofertei turistice;

întrucât o directivă a Consiliului poate asigura un cadru comun pentru valorificarea beneficiilor aduse de diversele acțiuni realizate la nivel național;

întrucât datele statistice realizate pe baza unui sistem comunitar trebuie să fie fiabile și adecvate pentru a asigura comparabilitatea între statele membre; întrucât, în consecință, este necesar să se stabilească în comun criteriile pe baza cărora să fie îndeplinite aceste cerințe,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...