Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 104/1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran (a douăsprezecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31992L0104

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 31 decembrie 1992

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/104/CEE
din 3 decembrie 1992
privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și
protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de
suprafață și în subteran (a douăsprezecea directivă specială în
sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comisiei permanente de securitate și sănătate în domeniul minier și în alte ramuri ale industriei extractive,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerințelor minime destinate să promoveze îmbunătățirea, în special a mediului de lucru, pentru a garanta un nivel mai bun de protecție a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât, potrivit articolului menționat anterior, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât îmbunătățirea securității, igienei și sănătății lucrătorilor la locul de muncă reprezintă un obiectiv ce nu trebuie subordonat considerațiilor pur economice;

întrucât Directiva Consiliului 89/654/CEE din 30 noiembrie 1989, privind cerințele minime de securitate și de sănătate la locul de muncă (prima directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)4 nu se aplică ramurilor industriei extractive;

întrucât respectarea cerințelor minime, destinate asigurării unui nivel mai bun de securitate și sănătate la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață și în subteran este esențială pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât industria extractivă de suprafață și în subteran este un sector de activitate care îi poate expune pe lucrători la riscuri ridicate;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri care vizează promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

întrucât dispozițiile directivei menționate se aplică în întregime domeniului industriei extractive de suprafață sau în subteran, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice conținute în prezenta directivă;

întrucât instalațiile auxiliare de suprafață din industria extractivă de suprafață și în subteran, care nu sunt esențiale pentru industria extractivă de suprafață și în subteran, așa cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din prezenta directivă, se supun prevederilor Directivei 89/654/CEE;

întrucât la 3 noiembrie 1992 Consiliul a adoptat Directiva 92/91/CEE privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției sănătății și securității lucrătorilor din industria extractivă prin foraj (a unsprezecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)5;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret al realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...