Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 101/1992 de modificare a Directivei 77/91/CEE în ceea ce privește constituirea societăților anonime și menținerea sau modificarea capitalului acestora
Număr celex: 31992L0101

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 28 noiembrie 1992

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/101/CEE
din 23 noiembrie 1992
de modificare a Directivei 77/91/CEE în ceea ce privește constituirea
societăților anonime și menținerea sau modificarea capitalului acestora

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene Economice, în special art. 54,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât, pentru a menține integralitatea capitalului subscris și pentru a garanta tratament egal acționarilor, Directiva 77/91/CEE4 limitează posibilitățile unei societăți anonime de a achiziționa propriile acțiuni;

întrucât restricția impusă în achiziționarea de către o companie a acțiunilor proprii se aplică nu numai achiziționării efectuate de companie, ci și celor efectuate de orice persoană care acționează pe cont propriu, dar în numele companiei;

întrucât, pentru a evita ca o societate anonimă să se servească de o altă companie la care deține majoritatea drepturilor de vot sau asupra căreia poate exercita o influență dominantă pentru a efectua asemenea achiziții fără să respecte restricțiile impuse în această privință, regimul care reglementează achiziționarea de către o companie a propriilor acțiuni trebuie extins pentru a acoperi cele mai importante și mai frecvente cazuri de achiziționare de acțiuni de către alte asemenea companii; întrucât acest regim trebuie extins pentru a include subscrierea pentru acțiuni ale societăților anonime;

întrucât, pentru a evita încălcarea Directivei 77/91/CEE, trebuie vizate societățile reglementate de Directiva 68/151/CEE5, precum și cele aflate sub incidența dreptului unei țări terțe și care au o formă juridică comparabilă;

întrucât, atunci când relația dintre o societate anonimă și o altă societate este indirectă, după cum se menționează în al treilea motiv, este oportună relaxarea prevederilor aplicabile atunci când acea relație este directă, prin suspendarea drepturilor de vot ca o măsură minimă pentru a realiza obiectivele prezentei directive;

întrucât, atunci când un stat membru prevede un sistem de sancțiuni echivalente cu cele prevăzute în Directiva 77/91/CEE, precum și suspendarea drepturilor de vot, se poate considera că legislația respectivă respectă deja obiectivele prezentei directive;

întrucât, în plus, se justifică exceptarea cazurilor în care natura specifică a activității profesionale elimină posibilitatea ca obiectivele prezentei directive să fie puse în pericol;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...