Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 91/1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj (a unsprezecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31992L0091

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 28 noiembrie 1922

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIUL 92/91/CEE
din 3 noiembrie 1992
privind cerințele minime de îmbunătățire a securității și sănătății
lucrătorilor din industria extractivă de foraj (a unsprezecea directivă
specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comisiei permanente de securitate și sănătate în domeniul minier și în alte ramuri ale industriei extractive,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerințelor minime de promovare a îmbunătățirii în special a mediului de lucru, pentru a garanta un nivel mai bun de protecție a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât, potrivit articolului menționat anterior, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât îmbunătățirea securității, igienei și sănătății lucrătorilor la locul de muncă reprezintă un obiectiv ce nu trebuie subordonat considerațiilor pur economice;

întrucât Directiva Consiliului 89/654/CEE din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și de sănătate la locul de muncă (prima directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)4 nu se aplică ramurilor industriei extractive;

întrucât respectarea cerințelor minime pentru asigurarea unui nivel mai bun de securitate și sănătate la locurile de muncă din ramurile industriei extractive de foraj este esențială pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât industria extractivă de foraj este un sector de activitate care îi poate expune pe lucrători la riscuri ridicate;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri care vizează promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă5;

întrucât dispozițiile directivei menționate se aplică în întregime domeniului industriei extractive de foraj, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice conținute în prezenta directivă;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret al realizării dimensiunii sociale a pieței interne,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 32, 7.02.1991, p. 7.

2 JO C 280, 28.10.1991, p. 79 și JO C 241, 21.09.1992, p. 88.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...