Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 75/1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic
Număr celex: 31992L0075

Modificări (...)

În vigoare de la 13 octombrie 1992

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/75/CEE
din 22 septembrie 1992
privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs,
a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

în cooperare cu Parlamentul European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât este necesar să se adopte măsuri în vederea realizării progresive a pieței interne până la 31 decembrie 1992;

întrucât unele state membre au deja propriile sisteme facultative pentru etichetarea energetică și furnizarea altor informații privind consumul de energie la aparatele de uz casnic; întrucât un stat membru a propus oficial introducerea propriului sistem de etichetare obligatoriu, iar alte state membre iau deja în considerare introducerea acestui sistem; întrucât existența unor sisteme naționale obligatorii ar ridica bariere în calea comerțului intra-comunitar;

întrucât art. 130r din Tratat impune utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; întrucât utilizarea rațională a energiei este unul din mijloacele principale prin care se poate atinge acest obiectiv și se poate reduce poluarea mediului;

întrucât furnizarea de informații exacte, relevante și comparabile privind consumul specific de energie al aparatelor de uz casnic poate influența opțiunea publicului în favoarea aparatelor care consumă mai puțină energie, stimulând astfel producătorii să ia măsuri de reducere a consumului aparatelor pe care le fabrică; întrucât aceasta va încuraja în mod indirect utilizarea eficientă a aparatelor respective; întrucât, în lipsa acestor informații, numai acțiunea forțelor pieței nu va reuși să promoveze utilizarea rațională a energiei pentru aceste aparate;

întrucât informația joacă un rol cheie în acțiunea forțelor pieței și, de aceea, este necesar să se introducă o etichetă uniformă pentru toate aparatele de același tip, pentru a pune la dispoziția cumpărătorilor potențiali informații standardizate suplimentare privind costurile acestor aparate din punctul de vedere al energiei consumate și al consumului de alte resurse și pentru a lua măsuri care să asigure accesul la aceste informații și consumatorilor potențiali care nu văd aparatul expus, neavând astfel posibilitatea de a vedea eticheta;

întrucât, în acest scop, consumul de energie și alte informații relevante cu privire la fiecare tip de aparat trebuie să fie măsurate în conformitate cu standarde și metode armonizate, iar aplicarea acestor standarde și metode trebuie să fie urmărită în faza de comercializare;

întrucât scopul prevederilor Directivei 79/530/CEE(4) a fost de a promova aceste obiective în cazul aparatelor de uz casnic; întrucât a fost adoptată totuși o singură directivă de punere în aplicare pentru cuptoarele electrice și doar puține state membre au introdus acest sistem de etichetare; întrucât este necesar, prin urmare, să se învețe din experiența dobândită și să se consolideze dispozițiile directivei sus-menționate; întrucât Directiva 79/530/CEE trebuie așadar să fie înlocuită, iar Directiva 79/531/CEE(5), care se aplică în cazul acestor cuptoare electrice, ar trebui să fie revizuită și integrată ulterior în sistemul actual;

întrucât un sistem în întregime facultativ ar însemna ca numai unele aparate să fie etichetate sau furnizate împreună cu informații standard despre produs, cu riscul ca acest fapt să genereze confuzii în rândul unor consumatori; întrucât sistemul actual trebuie, prin urmare, să asigure indicarea consumului de energie prin etichetare și oferirea de fișe standard ale produselor pentru toate aparatele implicate;

întrucât aparatele de uz casnic folosesc o mare varietate de forme de energie, dintre care energia electrică și gazul sunt cele mai importante; întrucât, prin urmare, prezenta directivă trebuie să vizeze, în principiu, aparatele care utilizează orice formă de energie;

întrucât Directiva Consiliului 86/594/CEE din 1 decembrie 1986 privind zgomotul aerian emis de aparatele de uz casnic(6), prevede ca etichetele energetice să includă indicarea emisiei de zgomot, acolo unde este cazul; întrucât, prin urmare, trebuie să se prevadă incorporarea oricăror altor informații și sisteme de etichetare vizate prin sistemele comunitare; întrucât este necesar să se includă numai acele tipuri de aparate al căror consum de energie cumulat este semnificativ și care oferă suficiente posibilități de creștere a eficienței energetice;

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 235, 10.09.1991, p. 5.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...