Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 58/1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă (a noua directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31992L0058

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 26 august 1992

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/58/CEE
din 24 iunie 1992
privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau
sănătate la locul de muncă (a noua directivă individuală în sensul
art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecție a securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât, în conformitate cu articolul menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă4 prevede revizuirea și extinderea domeniului de aplicare a Directivei Consiliului 77/576/CEE din 25 iulie 1977 privind apropierea legilor, regulamentelor și normelor administrative ale statelor membre referitoare la semnalizarea securității la locul de muncă5;

întrucât Consiliul, în Rezoluția din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă6, a luat act de intenția Comisiei de a prezenta Consiliului, în termenul cel mai scurt, o propunere de revizuire și de extindere a directivei menționate;

întrucât prezenta directivă înlocuiește Directiva 77/576/CEE din motive de coerență și de claritate;

întrucât prezenta directivă este o directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă7; întrucât, din acest motiv, dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime în domeniul semnalizării de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice incluse în prezenta directivă;

întrucât reglementarea comunitară existentă se referă în special la panourile de securitate și la semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase și, din acest motiv, se limitează la un număr restrâns de moduri de semnalizare;

întrucât o astfel de semnalizare limitată are drept consecință faptul că anumite riscuri nu sunt semnalizate în mod corespunzător; întrucât, din acest motiv, este necesară introducerea de noi moduri de semnalizare pentru a permite angajatorilor și lucrătorilor să identifice și să evite riscurile privind securitatea și/sau sănătatea la locul de muncă;

întrucât trebuie să existe o semnalizare de securitate și/sau de protecție a sănătății când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii;

întrucât numeroasele diferențe care există în prezent în materie de semnalizare de securitate și/sau de sănătate între statele membre constituie factori de risc și care se pot extinde datorită liberei circulații a lucrătorilor în cadrul pieței interne;

întrucât utilizarea la locul de muncă a unei semnalizări armonizate este, în general, de natură să reducă riscurile care pot decurge din diferențele lingvistice și culturale dintre lucrători; întrucât prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE8, modificată ultima dată de Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă este consultat de către Comisie în vederea elaborării propunerilor în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...