Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 29/1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru tratament medical îmbunătățit la bordul navelor
Număr celex: 31992L0029

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 30 aprilie 1992

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/29/CEE
din 31 martie 1992
privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru tratament
medical îmbunătățit la bordul navelor

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei(1), prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European(2), având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său referitor la securitate, igienă și sănătate la locul de muncă(4) are în vedere măsuri care să asigure tratament medical pe mare;

întrucât securitatea și sănătatea lucrătorilor la bordul navelor, care reprezintă un loc de muncă care implică o gamă largă de riscuri, printre altele, izolarea geografică, necesită atenție deosebită;

întrucât navele ar trebui să dispună de materiale medicale adecvate, păstrate în condiții bune și verificate la intervale regulate, astfel încât lucrătorii să poată să obțină tratamentul medical necesar pe mare;

întrucât, pentru a asigura tratament medical adecvat pe mare, pregătirea și informarea navigatorilor ar trebui să fie încurajată în ceea ce privește folosirea materialelor medicale;

întrucât folosirea metodelor de consultație medicală la distanță reprezintă o modalitate eficientă de a contribui la protejarea securității și sănătății lucrătorilor,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 183, 24.07.1990, p. 6 și JO C 74, 20.03.1991, p. 11.

(2) JO C 48, 25.02.1991, p. 154 și JO C 326, 16.12.1991, p. 72.

(3) JO C 332, 31.12.1990, p. 165.

(4) JO C 28, 03.02.1988, p. 3.

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei directive, următorii termeni au următoarea semnificație:

(a) navă: orice navă care arborează drapelul unui stat membru sau care este înregistrată sub jurisdicția deplină a unui stat membru, nave maritime sau de pescuit în estuar, aflate în proprietatea statului sau a unei persoane particulare, excluzând:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...