Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 3/1992 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri radioactive între statele membre și în interiorul sau în afara Comunității
Număr celex: 31992L0003

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 12 februarie 1992

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/3/EURATOM
din 3 februarie 1992
privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri
radioactive între statele membre și în interiorul
sau în afara Comunității

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 31 și 32,

având în vedere propunerea Comisiei(1), elaborată după obținerea avizului grupului de persoane numite de Comitetul științific și tehnic dintre experți științifici din statele membre,

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât, la 2 februarie 1959, Consiliul a adoptat directive de stabilire a normelor de bază pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante(4), modificate de Directiva 80/836/Euratom(5) și de Directiva 84/467/Euratom(6),

___________

(1) JO C 210, 23.08.1990, p. 7.

(2) JO C 267, 14.10.1991, p. 210.

(3) JO C 168, 10.07.1990, p. 18.

(4) JO 11, 20.02.1959, p. 221/59.

(5) JO L 246, 17.09.1980, p. 1.

(6) JO L 265, 05.10.1984, p. 4.

întrucât, conform art. 2 din Directiva 80/836/Euratom, aceste norme de securitate de bază se aplică, între altele, transportului de substanțe radioactive naturale și artificiale;

întrucât, conform art. 3 din Directiva 80/836/Euratom, fiecare stat membru trebuie să raporteze obligatoriu activitățile care prezintă pericol de radiații ionizante; întrucât, având în vedere pericolele posibile și alte considerații relevante, aceste activități sunt supuse unei autorizări prealabile în cazurile pe care le decide fiecare stat membru;

întrucât, prin urmare, statele membre au stabilit pe teritoriile lor sisteme care să îndeplinească cerințele art. 3 din Directiva 80/836/Euratom de stabilire a normelor de bază în conformitate cu art. 30 din Tratatul Euratom; întrucât, prin intermediul controalelor interne pe care statele membre le aplică pe baza reglementărilor naționale compatibile cu cerințele existente și relevante la nivel comunitar și internațional, statele membre continuă să asigure un nivel de protecție comparabil pe teritoriile lor;

întrucât protecția sănătății lucrătorilor și a populației impune ca transporturile de deșeuri radioactive între statele membre și în interiorul și în afara Comunității să fie supuse unui sistem de autorizare prealabilă; întrucât această cerință este în acord cu politica de subsidiaritate a Comunității;

întrucât Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 1988 privind constatările Comitetului de anchetă pentru manipularea și transportul materialelor nucleare(1) solicită, între altele, reglementări comunitare cuprinzătoare pentru transporturile transfrontaliere de deșeuri nucleare supuse unui sistem de controale stricte și autorizații din punctul de origine până în punctul de depozitare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...