Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 533/1991 privind obligația angajatorului de a-și informa salariații asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
Număr celex: 31991L0533

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (2)

În vigoare de la 18 octombrie 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 91/533/CEE
din 14 octombrie 1991
privind obligația angajatorului de a-și informa salariații asupra
condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât dezvoltarea, în statele membre, a unor noi forme de lucru a condus la creșterea numărului de tipuri de raporturi de muncă;

întrucât anumite state membre, confruntate cu dezvoltarea acestor forme de lucru, au considerat necesar să impună raporturilor de muncă anumite cerințe formale; întrucât aceste prevederi au rolul de a asigura îmbunătățirea protecției salariaților față de posibilele încălcări ale drepturilor lor și de a crea o mai mare transparență pe piața muncii;

întrucât legislația relevantă a statelor membre diferă considerabil în ceea ce privește aspecte fundamentale, cum este cerința de a informa salariații în scris în privința principalelor clauze ale contractului sau raportului de muncă;

întrucât deosebirile dintre legislațiile statelor membre pot avea un efect direct asupra funcționării pieței comune;

întrucât art. 117 din Tratat prevede punerea de acord a statelor membre asupra necesității de a promova îmbunătățirea condițiilor de muncă și a nivelului de trai al lucrătorilor, astfel încât să devină posibilă armonizarea acestora, în același timp continuându-se procesul de îmbunătățire;

întrucât punctul 9 al Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale, adoptată la Consiliul European de la Strasbourg din 9 decembrie 1989 de către șefii de stat și de guvern ai celor 11 state membre, stabilește următoarele:

"Condițiile de angajare pentru fiecare lucrător din Comunitatea Europeană vor fi prevăzute în legi, într-un contract colectiv sau într-un contract de muncă, în conformitate cu procedurile aplicabile în fiecare țară.";

întrucât este necesar să fie stabilită, la nivel comunitar, cerința generală ca fiecărui salariat să i se pună la dispoziție un document care să conțină informații referitoare la elementele esențiale ale contractului sau raportului său de muncă;

întrucât, pentru a menține un anumit grad de flexibilitate a raporturilor de muncă, statele membre ar trebui să poată exclude un număr limitat de cazuri de raporturi de muncă din domeniul de aplicare a prezentei directive;

întrucât obligația de a furniza informații poate fi îndeplinită prin intermediul unui contract scris, a unei scrisori de numire sau a unuia sau mai multor alte documente sau, în lipsa acestora, a unei declarații scrise, semnată de angajator;

întrucât, în cazul expatrierii salariatului, acestuia trebuie să i se furnizeze, în plus față de termenii contractului sau raportului său de muncă, și informațiile necesare legate de detașarea sa;

întrucât, pentru a proteja interesele salariaților cu privire la obținerea unui document, orice modificare a principalelor clauze ale contractului sau raportului de muncă trebuie să le fie comunicate salariaților în scris;

întrucât statele membre trebuie să garanteze salariaților posibilitatea de a-și invoca drepturile conferite de prezenta directivă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...