Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 477/1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme
Număr celex: 31991L0477

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 septembrie 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 18 iunie 1991
privind controlul achiziționării și deținerii de arme
(91/477/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100A,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 8a prevede că piața internă trebuie să fie stabilită cel târziu până la 31 decembrie 1992; că piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în cadrul căruia libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată potrivit dispozițiilor din Tratat;

întrucât, în timpul reuniunii desfășurate la Fontainbleau pe 25 și 26 iunie 1984, Consiliul European a fixat în mod expres ca scop eliminarea tuturor formalităților polițienești și vamale la frontierele intracomunitare;

întrucât eliminarea totală a controalelor și formalităților la frontierele intracomunitare presupune anumite condiții de fond care trebuie îndeplinite; întrucât Comisia a indicat în "Cartea Albă - Realizarea pieței interne", că suspendarea controalelor de securitate a obiectelor transportate și a persoanelor presupune, între altele, o apropiere a legislațiilor privind armele;

întrucât eliminarea controalelor privind deținerea de arme, la frontierele intracomunitare, necesită o reglementare eficientă, care permite controlul în interiorul statelor membre al achiziționării și deținerii de arme de foc și al transferului într-un alt stat membru; întrucât, în consecință, trebuie să fie eliminate controalele sistematice la frontierele intracomunitare;

întrucât această reglementare va da naștere unui plus de încredere reciprocă între statele membre în domeniul protejării securității persoanelor în măsura în care este ancorată în legislațiile parțial armonizate; întrucât s-a convenit, în acest scop, să se prevadă ca armele de foc a căror achiziționare și deținere de către particulari să fie ori interzisă, ori subordonată autorizării sau declarării;

întrucât ar trebui interzisă, în principiu, trecerea dintr-un stat membru în altul cu arme și întrucât nu se acceptă derogare de la aceasta decât după îndeplinirea unei proceduri care să permită statelor membre să fie înștiințate de introducerea unei arme de foc pe teritoriul lor;

întrucât trebuie să se adopte reguli mai flexibile în ceea ce privește vânătoarea și competițiile sportive pentru a nu împiedica mai mult decât este necesar libera circulație a persoanelor;

întrucât directiva nu afectează competența statelor membre de a lua măsuri în vederea prevenirii traficului ilegal de arme;

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 235, 1.09.1987, p. 8;

JO C 299, 28.11.1989, p. 6;

2 JO C 231, 17.09.1990, p. 69;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...