Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 296/1991 privind tranzitul gazelor naturale prin rețelele magistrale
Număr celex: 31991L0296

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iunie 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 13 mai 1991
privind tranzitul gazelor naturale prin rețelele magistrale (91/296/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât se impune adoptarea măsurilor necesare în vederea stabilirii treptate a pieței interne într-o perioadă care expiră la 31 decembrie 1992;

întrucât consiliile europene succesive au recunoscut necesitatea realizării unei piețe interne unice și, în special la Rhodos, în sectorul energetic;

întrucât realizarea pieței interne a energiei în general și în sectorul gazelor naturale în special necesită elaborarea unei strategii energetice comunitare care să ofere soluții provocărilor reprezentate de:

- securitatea aprovizionării,

- protecția mediului;

întrucât realizarea pieței interne unice implică o mai bună integrare a pieței europene a energiei; întrucât gazele naturale reprezintă o componentă esențială a balanței energetice a Comunității;

întrucât, în contextul diversificării surselor de energie, este de dorit să se recurgă pe scară mai largă la gazele naturale;

întrucât, în realizarea pieței interne a energiei, în special în sectorul gazelor naturale, se va ține seama de obiectivul coeziunii economice și sociale;

întrucât obiectivul pieței interne a gazelor naturale este de a asigura niveluri ridicate de rentabilitate, de compatibilitate cu mediul și de securitate a aprovizionării prin libertatea schimburilor, fără restricții inacceptabile în ceea ce privește concurența; întrucât, pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie să se țină seama de caracteristicile specifice ale sectorului gazelor naturale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...