Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind cerințele minime de sănătate și securitate pentru locul de muncă (prima directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31989L0654

Referințe (3)

În vigoare de la 30 decembrie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 89/654/CEE
din 30 noiembrie 1989
privind cerințele minime de sănătate și securitate pentru
locul de muncă (prima directivă specială în sensul art. 16
alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime de promovare a îmbunătățirii condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât articolul menționat anterior prevede ca aceste directive să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său de securitate, igienă și sănătate la locul de muncă4 prevede adoptarea unei directive menite să garanteze sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă;

întrucât Consiliul, în Rezoluția din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă5, a luat act de intenția Comisiei de a prezenta, în viitorul apropiat, cerințele minime de organizare a securității și sănătății la locul de muncă;

întrucât, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, este necesară respectarea unor cerințe minime de utilizare a echipamentului de lucru, care să garanteze îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate;

___________

1 JO C 141, 30.05.1988, p. 6,

JO C 115, 08.05.1989, p. 34 și

JO C 284, 10.11.1989, p. 8.

2 JO C 326, 19.12.1988, p. 123 și

JO C 256, 09.10.1989, p. 51.

3 JO C 175, 04.07.1988, p. 28.

4 JO C 28, 03.02.1988, p. 3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...