Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind reducerea poluării atmosferice provenind de la instalațiile existente de incinerare a deșeurilor municipale (89/429/CEE)
Număr celex: 31989L0429

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 iunie 1989
privind reducerea poluării atmosferice provenind de la instalațiile
existente de incinerare a deșeurilor municipale
(89/429/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 130s,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât programele de acțiune ale Comunității Europene în domeniul mediului din anii 19734, 19775, 19836 și 19877 subliniază importanța prevenirii și reducerii poluării atmosferice;

întrucât Rezoluția Consiliului din 19 octombrie 1987 privind programul de acțiune în domeniul mediului pentru intervalul 1987-19927 subliniază că este important ca acțiunea comunitară să se concentreze, printre altele, asupra aplicării de standarde corespunzătoare pentru a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății publice și a mediului;

întrucât Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deșeurile8 prevede că deșeurile trebuie eliminate fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a avea efecte nocive asupra mediului; întrucât, în acest scop, directiva menționată prevede că orice instalație sau întreprindere care tratează deșeuri trebuie să obțină o autorizație eliberată de autoritățile competente cu privire, printre altele, la măsurile de precauție care trebuie luate;

întrucât Directiva Consiliului 84/360/CEE din 28 iunie 1984 privind combaterea poluării atmosferice provenind de la instalațiile industriale9 prevede că statele membre trebuie să aplice politici și strategii, precum și măsurile adecvate pentru adaptarea treptată a instalațiilor existente la cea mai bună tehnologie disponibilă care nu implică costuri excesive; întrucât aceste prevederi se aplică, printre altele, instalațiilor existente de incinerare a deșeurilor municipale;

întrucât Directiva 84/360/CEE prevede că, acționând unanim la propunerea Comisiei, Consiliul trebuie să stabilească, dacă este necesar, valori limită de emisie pe baza celei mai bune tehnologii disponibile care nu implică costuri excesive și tehnici și metode adecvate de măsurare;

întrucât incinerarea deșeurilor municipale generează emisii de substanțe care pot provoca poluare atmosferică și care, în consecință, pot avea un efect nociv asupra sănătății publice și a mediului; întrucât, în anumite cazuri, această poluare poate avea un caracter transfrontalier;

întrucât tehnicile de reducere a emisiilor de anumiți poluanți provenind de la instalațiile de incinerare a deșeurilor municipale sunt bine stabilite; întrucât aceste tehnici pot fi aplicate în instalațiile de incinerare existente în mod treptat, având în vedere caracteristicile tehnice ale instalațiilor și recomandarea de a nu se contracta costuri excesive; întrucât aceste tehnici constituie un mijloc de a atinge concentrații de poluanți în gazele de ardere care să nu depășească anumite valori limită;

întrucât toate statele membre au legi, reglementări și dispoziții administrative cu privire la combaterea poluării atmosferice provenind de la instalațiile fixe și întrucât mai multe state membre au prevederi specifice cu privire la instalațiile municipale de incinerare a deșeurilor;

întrucât, prin stabilirea valorilor limită de emisie și a altor cerințe legate de prevenirea poluării, Comunitatea contribuie la creșterea eficienței acțiunii întreprinse de statele membre pentru a combate poluarea atmosferică de către instalațiile de incinerare a deșeurilor municipale;

întrucât, pentru a asigura rapid o protecție eficientă a mediului, trebuie stabilite limite de timp adecvate pentru adaptarea instalațiilor de incinerare existente la cea mai bună tehnologie disponibilă care nu implică costuri excesive; întrucât este adecvat ca, în final, toate instalațiile existente de incinerare a deșeurilor municipale să respecte aceleași condiții care se aplică, conform categoriilor respective, instalațiilor noi;

întrucât cerințele care trebuie impuse instalațiilor existente trebuie să cuprindă obligația de a respecta atât valorile limită de emisie pentru cei mai importanți poluanți, cât și condițiile corespunzătoare de ardere; întrucât, la stabilirea condițiilor de ardere, trebuie să se țină seama de problemele importante de ordin tehnic care ar putea să apară; întrucât trebuie să se prevadă măsurări și verificări adecvate pentru instalațiile de incinerare și întrucât publicul trebuie să fie informat cu privire la rezultatele obținute;

întrucât trebuie să se acorde atenție problemei pe care o reprezintă emisiile de dioxine și furani;

întrucât, pe lângă stabilirea valorilor limită de emisie, este important să se încurajeze dezvoltarea și difuzarea cunoștințelor și a utilizării de tehnologie curată în cadrul eforturilor de prevenire și de combatere a poluării mediului în cadrul Comunității, în special în ceea ce privește eliminarea deșeurilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...