Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative în statele membre cu privire la etichetarea produselor din tutun (89/622/CEE)
Număr celex: 31989L0622

Modificări (...)

În vigoare de la 08 decembrie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 13 noiembrie 1989
privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor
administrative în statele membre cu privire la
etichetarea produselor din tutun
(89/622/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât diferențele dintre legile, reglementările și dispozițiile administrative ale statelor membre cu privire la etichetarea produselor din tutun; întrucât aceste diferențe pot reprezenta bariere în comercializarea acestor produse și pot împiedica constituirea și funcționarea unei piețe interne;

întrucât aceste bariere trebuie eliminate, iar pentru aceasta comercializarea și circulația liberă a produselor din tutun trebuie supusă unor reguli comune în ceea ce privește etichetarea;

întrucât aceste reguli trebuie să ia în considerare în mod corespunzător regulile de protecție sanitară publică;

întrucât la întâlnirea Consiliului Europei de la Milano din 28 și 29 iunie 1985 s-a accentuat importanța lansării unui program european de acțiune pentru combaterea cancerului;

întrucât atât Consiliul, cât și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, au stabilit în Rezoluția din 7 iulie 1986 privind programul de acțiune al comunităților europene împotriva cancerului4 ca obiectiv al acestui program contribuția la îmbunătățirea sănătății și calității vieții cetățenilor din Comunitate prin reducerea numărului de îmbolnăviri cauzate de cancer și ținând seama de faptul că pentru realizarea acestui obiectiv au inițiat o campanie împotriva folosirii produselor din tutun ca obiectiv primordial;

întrucât imprimarea pe fiecare ambalaj individual a unor avertismente sanitare referitoare la riscul folosirii produselor din tutun este un factor vital pentru protecția sănătății publice;

întrucât, pentru îmbunătățirea protecției sanitare publice, indicarea conținutului de gudron și nicotină eliberate este esențială pentru informarea și educarea publicului larg;

întrucât prezenta directivă include dispoziții care vor fi revizuite pe baza experienței acumulate și a dezvoltării științelor medicale în acest domeniu, obiectivul fiind obținerea unei protecții sporite a indivizilor;

întrucât, în cele din urmă, inițiativele prezentei directive vor avea un efect sporit asupra sănătății publice, dacă sunt combinate cu programe educative desfășurate pe parcursul școlarizării obligatorii și cu campanii de informare și sensibilizare a publicului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 48, 20.02.1988, p. 8 și JO C 62, 11.03.1989, p. 12.

2 JO C 12, 16.01.1989, p. 106 și JO C 291, 20.11.1989.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...