Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 391/1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă
Număr celex: 31989L0391

În vigoare de la 29 iunie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

1 JO C 141, 30.05.1988, p. 1.

în cooperare cu Parlamentul European2,

2 JO C 326, 19.12.1988, p. 102 și JO C 158, 26.06.1989.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

3 JO C 175, 04.07.1988, p. 22.

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă nu justifică o eventuală scădere a nivelurilor de protecție deja atinse în fiecare dintre statele membre, acestea anagajându-se, în temeiul Tratatului, să promoveze îmbunătățirea condițiilor existente în acest domeniu și să armonizeze aceste condiții, menținând totodată îmbunătățirile deja efectuate;

întrucât este cunoscut că lucrătorii, pe toată durata vieții lor active profesional, pot fi expuși efectelor factorilor de mediu periculoși existenți la locul de muncă;

întrucât, conform art. 118a din Tratat, directivele evită impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice care ar putea împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât informarea din partea Comisiei privind programul în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă4 prevede adoptarea de directive vizând asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;

4 JO C 28, 03.12.1988, p. 3.

întrucât Consiliul, prin Rezoluția din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă5, ia act de intenția Comisiei de a înainta Consiliului, în viitorul apropiat, o directivă privind organizarea securitații și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

5 JO C 28, 03.02.1988, p. 1.

întrucât, în februarie 1988, Parlamentul European a adoptat patru rezoluții în urma dezbaterilor privind piața internă și protecția lucrătorilor; întrucât aceste rezoluții invitau în mod expres Comisia să alcătuiască o directivă cadru care să servească drept bază pentru alte directive speciale care acoperă toate riscurile legate de siguranța și sănătatea la locul de muncă;

întrucât statele membre au responsabilitatea de a încuraja îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor care se află pe teritoriul lor; întrucât luarea de măsuri privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă contribuie, în anumite cazuri, la menținerea sănătății și, eventual, a securității persoanelor cu care locuiesc;

întrucât sistemele legislative ale statelor membre reglementând securitatea și sănătatea la locul de muncă diferă și trebuie îmbunătățite; întrucât prevederile naționale în acest domeniu, care adesea includ specificații tehnice și/sau standarde voluntare, pot conduce la apariția de nivele diferite de protecție a securității și sănătății și permit apariția concurenței, în detrimentul securității și sănătății;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...