Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 391/1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă
Număr celex: 31989L0391

Modificări (3), Referințe (2), Reviste (2), Jurisprudență

În vigoare de la 29 iunie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

1 JO C 141, 30.05.1988, p. 1.

în cooperare cu Parlamentul European2,

2 JO C 326, 19.12.1988, p. 102 și JO C 158, 26.06.1989.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

3 JO C 175, 04.07.1988, p. 22.

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă nu justifică o eventuală scădere a nivelurilor de protecție deja atinse în fiecare dintre statele membre, acestea anagajându-se, în temeiul Tratatului, să promoveze îmbunătățirea condițiilor existente în acest domeniu și să armonizeze aceste condiții, menținând totodată îmbunătățirile deja efectuate;

întrucât este cunoscut că lucrătorii, pe toată durata vieții lor active profesional, pot fi expuși efectelor factorilor de mediu periculoși existenți la locul de muncă;

întrucât, conform art. 118a din Tratat, directivele evită impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice care ar putea împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât informarea din partea Comisiei privind programul în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă4 prevede adoptarea de directive vizând asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;

4 JO C 28, 03.12.1988, p. 3.

întrucât Consiliul, prin Rezoluția din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă5, ia act de intenția Comisiei de a înainta Consiliului, în viitorul apropiat, o directivă privind organizarea securitații și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

5 JO C 28, 03.02.1988, p. 1.

întrucât, în februarie 1988, Parlamentul European a adoptat patru rezoluții în urma dezbaterilor privind piața internă și protecția lucrătorilor; întrucât aceste rezoluții invitau în mod expres Comisia să alcătuiască o directivă cadru care să servească drept bază pentru alte directive speciale care acoperă toate riscurile legate de siguranța și sănătatea la locul de muncă;

întrucât statele membre au responsabilitatea de a încuraja îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor care se află pe teritoriul lor; întrucât luarea de măsuri privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă contribuie, în anumite cazuri, la menținerea sănătății și, eventual, a securității persoanelor cu care locuiesc;

întrucât sistemele legislative ale statelor membre reglementând securitatea și sănătatea la locul de muncă diferă și trebuie îmbunătățite; întrucât prevederile naționale în acest domeniu, care adesea includ specificații tehnice și/sau standarde voluntare, pot conduce la apariția de nivele diferite de protecție a securității și sănătății și permit apariția concurenței, în detrimentul securității și sănătății;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...