Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu azbest (87/217/CEE)
Număr celex: 31987L0217

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 28 martie 1987

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 87/217/CEE
din 19 martie 1987
privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu azbest
(87/217/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât programele succesive de acțiune ale Comunităților Europene(4) în domeniul mediului subliniază importanța prevenirii și reducerii poluării mediului; întrucât, în acest context, azbestul a fost inclus printre poluanții din prima categorie, care trebuie să fie analizați din punct de vedere al toxicității lor și al efectelor grave potențiale asupra sănătății umane și mediului;

întrucât Directiva Consiliului 83/478/CEE(5) a introdus în Directiva 76/769/CEE(6), modificată ultima dată de Directiva 85/467/CEE(7), dispoziții care restricționează comercializarea și utilizarea crocidolitului (azbest albastru) și a produselor care conțin fibre de crocidolit și dispoziții speciale privind etichetarea produselor care conțin azbest;

întrucât Directiva Consiliului 83/477/CEE(8) prevede dispoziții privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă;

întrucât Directiva 84/360/CEE(9) prevede dispoziții privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale;

întrucât statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura că emisiile de azbest în aer, evacuările de azbest în mediul acvatic și deșeurile solide de azbest sunt, pe cât posibil, reduse la sursă sau prevenite;

întrucât este adecvat să se admită o perioadă de timp suficientă pentru aplicarea acestor măsuri la instalațiile existente;

întrucât statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, respectând prevederile Tratatului, să introducă dispoziții mai stricte pentru o mai bună protecție a sănătății omului și a mediului;

întrucât neconcordanțele dintre dispozițiile în vigoare sau modificate ale statelor membre cu privire la controlul poluării provocate de instalațiile industriale pot crea condiții inegale de concurență, afectând în mod direct funcționarea pieței comune; întrucât este așadar necesar să se apropie legislația în acest domeniu conform art. 100 din Tratat;

întrucât reducerea poluării cu azbest servește realizării unuia din obiectivele viitoare ale Comunității privind protecția și îmbunătățirea mediului; întrucât, cu toate acestea, în Tratat nu sau stabilit în mod expres competențe specifice în acest scop, trebuie invocat și art. 235,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 349, 31.12.1985, p. 27.

(2) Avizul emis la 9 martie 1987 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...