Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 745/2004 de stabilire a măsurilor privind importurile de produse de origine animală destinate consumului personal (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0745(01)´

Modificări (...)

În vigoare de la 26 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 745/2004 AL COMISIEI
din 16 aprilie 2004
de stabilire a măsurilor privind importurile de produse de origine
animală destinate consumului personal (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman1, în special articolul 8 alineatul (5) a treia liniuță,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din țări terțe și introduse în Comunitate2, în special articolul 3 alineatul (5), articolul 16 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (7),

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind cheltuielile în domeniul veterinar3, în special articolul 6 alineatul (3),

___________

1 JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

2 JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

3 JO L 224, 18.8.1970, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 325, 12.12.2003, p. 31).

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 97/78/CE, statele membre veghează, pe de o parte, ca nici un lot provenit dintr-o țară terță să nu intre în Comunitate fără să fi fost supus controalelor veterinare adecvate și, pe de altă parte, ca loturile să fie introduse în Comunitate printr-un punct de control la frontieră. Cu toate acestea, în temeiul articolului 16, aceste cerințe nu se aplică produselor transportate de călători sau trimise unor persoane private pentru consum personal, în anumite condiții. Prin urmare, statele membre trebuie să organizeze controale în alte puncte de intrare, pentru a evita ca produsele care nu îndeplinesc aceste condiții să intre prin alte puncte decât punctele de control la frontieră.

(2) Numărul de puncte de intrare la frontierele Comunității în care sosesc călători și colete provenind din țări terțe depășește numărul de puncte desemnate ca puncte de control la frontieră. Cu toate acestea, autoritățile competente ale fiecărui stat membru au responsabilitatea să se asigure că pasagerii, călătorii sau persoanele responsabile de transporturi cunosc și respectă dispozițiile comunitare relevante care se aplică transporturilor necomerciale de produse de origine animală.

(3) Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei4 stabilește procedurile controalelor sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunității la introducerea produselor provenind din țări terțe. Articolul 8 din acesta prevede că produsele destinate consumului uman provenite din țări terțe sau din părți ale unor țări terțe autorizate nu se supun controalelor veterinare sistematice în cazul în care greutatea lor este mai mică de 1 kilogram. Articolul menționat prevede, de asemenea, anumite derogări pentru ambalajele mici de produse de origine animală introduse în Danemarca și provenite în special din Groenlanda și din Insulele Feroe, precum și pentru anumiți pești introduși în Finlanda și Suedia provenind din Rusia.

(4) Decizia 2002/349/CE a Comisiei5 stabilește lista produselor de origine animală care trebuie examinate la punctele de control la frontieră. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 2 din aceasta, dispozițiile deciziei se aplică fără a aduce atingere scutirilor prevăzute la articolul 16 din Directiva 97/78/CE.

(5) Focare de boli animale exotice în Comunitatea Europeană au fost cauzate de sușe de viruși care nu fuseseră identificați înainte în Comunitate, în special focare de pestă porcină clasică în 1996 și 2000 și o epidemie majoră de febră aftoasă în 2001. Focarele de febră aftoasă au fost cauzate de virușii de tip O1-PanAsia, o sușă neidentificată în țările terțe din care produsele obținute de la animale din specii sensibile sunt importate în conformitate cu legislația comunitară.

(6) Luând în considerare riscurile introducerii unor viruși, mai multe organizații s-au concentrat asupra necesității unei sensibilizări crescute și a întăririi controalelor la importurile de produse de origine animală efectuate de călători6. În plus, la 17 decembrie 2002, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind combaterea febrei aftoase în Uniunea Europeană în 2001 și măsurile care trebuie luate pentru evitarea și combaterea epizootiilor în Uniunea Europeană7, care conclude că principalul risc de introducere a febrei aftoase constă în importul ilegal de produse animaliere din țări în care febra aftoasă există în stare endemică și că este necesară luarea unor măsuri mai severe pentru a controla, identifica și elimina importurile ilegale de carne, inclusiv importurile destinate consumului personal.

___________

4 JO L 21, 28.1.2004, p. 11.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...