Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 604/2004 privind comunicarea datelor în sectorul tutunului începând cu recolta anului 2000
Număr celex: 32004R0604

Modificări (...)

În vigoare de la 01 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 604/2004 AL COMISIEI
din 29 martie 2004
privind comunicarea datelor în sectorul tutunului începând
cu recolta anului 2000

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2319/20032, în special articolul 21,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2636/1999 al Comisiei din 14 decembrie 1999 privind comunicarea datelor în sectorul tutunului începând cu recolta anului 2000 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1771/933 a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori4. Din motive de claritate și raționalitate, este necesar să se procedeze la codificarea regulamentului menționat anterior.

(2) Este necesar să se precizeze datele care urmează să fie comunicate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 2075/92, precum și reglementările adoptate pentru punerea în aplicare a acestuia.

(3) În scopul unei bune funcționări administrative, este necesar ca informațiile respective să fie grupate și să se stabilească calendarul de transmitere a acestora.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a tutunului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 215, 30.7.1992, p. 70.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...