Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 552/2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (privind interoperabilitatea) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0552

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 31 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 552/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a
traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

întrucât:

(1) Pentru a crea cerul unic european, ar trebui să se adopte măsuri referitoare la sistemele, componentele și procedurile aferente pentru asigurarea interoperabilității rețelei europene de gestionare a traficului aerian (REGTA) care să fie compatibile cu prestarea de servicii de navigație aeriană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană pe cerul unic european (regulamentul privind prestarea de servicii)5 și cu organizarea și utilizarea spațiului aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2003 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian pe cerul unic european (regulamentul privind spațiul aerian)6.

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 41.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 24.

3 JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

4 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 325), Poziția comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 26) și poziția Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 ianuarie 2004 și decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

5 Vezi pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial.

6 Vezi pagina 20 din prezentul Jurnal Oficial.

(2) Raportul grupului la nivel înalt privind cerul unic european confirmă necesitatea stabilirii unui regulament tehnic, pe baza "noii abordări", în conformitate cu rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardizării1 în care cerințele esențiale, regulile și standardele sunt complementare și coerente.

(3) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 (regulamentul cadru)2 stabilește cadrul pentru crearea cerului unic european.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...