Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 551/2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (privind spațiul aerian) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0551

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 31 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 551/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european
(regulament privind spațiul aerian) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetul Regiunilor3,

în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat4, având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 35.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 24.

3 JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

4 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 316), Poziția comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 11) și Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 ianuarie 2004 și Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

întrucât:

(1) Crearea cerului unic european necesită o abordare armonizată pentru reglementarea organizării și utilizării spațiului aerian.

(2) În raportul Grupului la nivel înalt pentru cerul unic european din noiembrie 2000 se consideră că spațiul aerian ar trebui configurat, reglementat și gestionat într-un mod strategic la nivel european.

(3) Comunicarea Comisiei cu privire la crearea cerului unic european din 30 noiembrie 2001 prevede realizarea unei reforme structurale prin care să se creeze cerul unic european, pe baza unui management din ce în ce mai integrat al spațiului aerian și al dezvoltării de noi concepte și proceduri de management al traficului aerian.

(4) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 (regulament-cadru)1 stabilește cadrul pentru crearea cerului unic european.

___________

1 Vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...