Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 550/2004 privind furnizarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (privind prestarea de servicii) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0550

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 31 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 550/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
privind furnizarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european
(regulament privind prestarea de servicii) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80, alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat4, având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 26.

2 OJ C 241, 7.10.2002, p. 24.

3 JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

4 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 303), poziția comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 16) și poziția Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European de la 29 ianuarie 2004 și Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

întrucât:

(1) Statele membre și-au restructurat, în proporții diferite, furnizorii naționali de servicii de navigație aeriană prin creșterea nivelului de autonomie și libertate a acestora de a furniza servicii. Este din ce în ce mai necesar să se asigure că în acest nou context sunt îndeplinite cerințele minime de interes public.

(2) Raportul Grupului la nivel înalt pentru cerul unic european din noiembrie 2000 a confirmat necesitatea normelor la nivel comunitar care să facă distincția între reglementare și furnizarea de servicii, a introducerii unui sistem de certificare destinat să păstreze cerințele de interes public, mai ales cu privire la siguranță, precum și a îmbunătățirii sistemului de tarifare.

(3) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 (regulamentul cadru)1 stabilește cadrul pentru crearea cerului unic european.

(4) Pentru crearea cerului unic european, ar trebui adoptate măsuri care să asigure furnizarea în condiții de siguranță și eficiență a serviciilor de navigație aeriană în consonanță cu organizarea și utilizarea spațiului aerian, conform Regulamentului (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (regulamentul privind spațiul aerian)2. Stabilirea unei organizări armonizate pentru furnizarea acestor servicii este importantă pentru a răspunde în mod adecvat cererii utilizatorilor spațiului aerian și pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță și cu eficacitate a traficului aerian.

___________

1 Vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...