Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 13/2004 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către băncile centrale care nu aparțin Uniunii Europene, către țările care nu fac parte din Uniunea Europeană și către organizațiile internaționale (BCE/2004/13)
Număr celex: 32004O0013

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iulie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Orientarea Băncii Centrale Europene
din 1 iulie 2004
privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare
a rezervelor în euro către băncile centrale care nu aparțin Uniunii
Europene, către țările care nu fac parte din Uniunea Europeană și
către organizațiile internaționale (BCE/2004/13) (2004/546/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 23,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 23 coroborat cu articolul 43.4 din statut, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre care au adoptat moneda euro (denumite în continuare "BCN participante") pot stabili relații cu băncile centrale din alte țări și, dacă se consideră necesar, cu organizații internaționale și pot desfășura toate tipurile de tranzacții bancare cu țări terțe și organizații internaționale.

(2) Consiliul guvernatorilor consideră că Eurosistemul ar trebui să acționeze ca un sistem unic atunci când furnizează acestor clienți servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor, indiferent de membrul Eurosistemului prin intermediul căruia sunt furnizate serviciile în cauză. În acest scop, Consiliul guvernatorilor consideră că este necesară adoptarea prezentei orientări pentru a se asigura că, inter alia, serviciile Eurosistemului de administrare a rezervelor sunt standardizate și furnizate în termeni și condiții armonizate, că BCE primește informații adecvate privind serviciile în cauză și că sunt identificate caracteristicile comune minime necesare în contractele încheiate cu clienții.

(3) Consiliul guvernatorilor consideră că este necesară confirmarea că toate informațiile, datele și documentele redactate de membrii Eurosistemului și/sau schimbate între aceștia în contextul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor sunt de natură confidențială și fac obiectul articolului 38 din statut.

(4) În conformitate cu articolele 12.1 și 14.3 din statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei orientări:

- "toate tipurile de tranzacții bancare" includ furnizarea de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor către băncile centrale din țările terțe, către țările terțe însele și către organizațiile internaționale în ceea ce privește administrarea rezervelor acestor bănci centrale, țări și organizații internaționale,

- "personal autorizat al BCE" se referă la angajații BCE desemnați de Consiliul director, la diverse intervale de timp, ca expeditori și destinatari autorizați ai informațiilor care trebuie furnizate în cadrul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor,

- "băncile centrale" includ autoritățile monetare,

- "client" desemnează orice țară care nu face parte din Uniunea Europeană (non-UE) (inclusiv orice autoritate publică sau agenție guvernamentală), orice bancă centrală sau autoritate monetară care nu face parte din UE sau orice organizație internațională care beneficiază de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor furnizate de un membru al Eurosistemului,

- "servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor" desemnează serviciile de administrare a rezervelor enumerate la articolul 2 care pot fi furnizate clienților de membrii Eurosistemului și care permit clienților să își administreze pe deplin rezervele prin intermediul unui singur membru al Eurosistemului,

- "furnizor de servicii ale Eurosistemului" (FSE) desemnează un membru al Eurosistemului care se angajează să furnizeze setul complet de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...