Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 446/2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" și "aplicații telematice pentru transportul de marfă" menționate de Directiva 2001/16/CE (notificată cu numărul C(2004) 1558) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0446

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de precizare a parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice
de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" și
"aplicații telematice pentru transportul de marfă" menționate de
Directiva 2001/16/CE (notificată cu numărul C(2004) 1558) (Text
cu relevanță pentru SEE) (2004/446/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar trans-european convențional1, în special articolul 6 alineatele (1) și (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 2001/16/CE, sistemul feroviar transeuropean convențional este împărțit în subsisteme structurale sau funcționale. Fiecare subsistem urmează să facă obiectul unei specificații tehnice de interoperabilitate (STI).

(2) În primă etapă, trebuie să se elaboreze proiecte de STI de către un organism reprezentativ comun mandatat de Comisie, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 21 alineatul (2) din directivă.

(3) Comitetul înființat în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2001/16/CE (denumit în continuare "comitetul") a desemnat Asociația Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (denumită în continuare "AEIF") ca organism reprezentativ comun.

(4) AEIF a primit mandatul de a elabora proiecte de STI privind "zgomotul", "vagoanele de marfă" și "aplicațiile telematice pentru transportul de marfă".

(5) Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2001/16/CE, prima etapă în elaborarea STI-urilor susmenționate constă în stabilirea caracteristicilor parametrilor lor de bază care urmează să fie utilizați de AEIF; acest fapt nu exclude necesitatea validării și, după caz, a adaptării, a actualizării sau a modificării ulterioare a acestor parametri în specificațiile STI corespunzătoare care vor fi adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE.

(6) Un număr de cazuri concrete au făcut obiectul unei solicitări și sunt discutate în contextul elaborării specificațiilor STI corespunzătoare. Cu toate acestea, se consideră mai indicat să se includă cazurile concrete mai degrabă în STI decât în prezenta decizie.

(7) Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 25 din Directiva 2001/16/CE, prezenta decizie nu afectează sistemul feroviar existent sau elaborarea de proiecte noi atât timp cât STI-urile corespunzătoare nu sunt adoptate încă.

(8) În conformitate cu mandatul susmenționat, AEIF a elaborat deja proiecte complete de STI pentru subsistemele "aplicații telematice pentru transportul de marfă", "zgomot" și "vagoane de marfă". Aceste STI-uri urmează să fie adoptate de îndată ce analiza costbeneficii prevăzută de Directiva 2001/16/CE a fost elaborată și după consultarea organizațiilor de utilizatori și a partenerilor sociali.

(9) Ar trebui adoptate definițiile și caracteristicile care trebuie respectate pentru parametrii de bază ai subsistemelor "zgomot", "vagoane de marfă" și "aplicații telematice pentru transportul de marfă" propuse de AEIF.

(10) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat prin Directiva 2001/16/CE.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...