Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 391/2004 privind funcționarea grupurilor consultative în domeniul politicii agricole comune
Număr celex: 32004D0391

Modificări (...)

În vigoare de la 24 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 23 aprilie 2004
privind funcționarea grupurilor consultative în domeniul
politicii agricole comune (2004/391/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

întrucât:

(1) Comisia trebuie să cunoască părerea categoriilor socio-economice și a consumatorilor privind problemele legate de funcționarea diferitelor organizații comune ale pieței și de alte domenii reglementate de politica agricolă comună și de politica de dezvoltare rurală.

(2) Toate categoriile socio-economice direct interesate de funcționarea organizațiilor comune ale pieței și de deciziile luate în cadrul politicii agricole, precum și consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a lua parte la elaborarea avizelor cerute de Comisie.

(3) Asociațiile socio-profesionale interesate și grupurile de consumatori din statele membre au constituit organizații la nivel comunitar, care sunt astfel în măsură să reprezinte categoriile interesate din toate statele membre.

(4) O structură consultativă privind problemele agriculturii există din anul 1962. În urma reformei politicii agricole comune din 1999 și 2003 și ținând cont de extinderea Uniunii Europene în 2004, respectiva structură trebuie reanalizată. Decizia 98/235/CE a Comisiei din 11 martie 1998 privind funcționarea comitetelor consultative în domeniul politicii agricole comune1 trebuie, prin urmare, să fie abrogată și înlocuită printr-o nouă decizie.

(5) Pentru a se evita orice confuzie a termenilor utilizați cu referire la comitetele consultative în Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor executive conferite Comisiei2, nu trebuie utilizat termenul de "comitet" pentru a desemna organele instituite prin prezenta decizie,

DECIDE:

___________

1 JO L 88, 24.3.1998, p. 59.

2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Articolul 1

(1) Se înființează, sub auspiciile Comisiei, următoarele grupuri:

(a) grupurile consultative menționate la anexa I;

(b) grupurile de lucru prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(2) Comisia poate consulta grupurile consultative în legătură cu toate problemele privind politica agricolă comună și politica de dezvoltare rurală și punerea lor în aplicare, în special în legătură cu organizarea comună a pieței și măsurile pe care Comisia urmează să le ia în acest cadru.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...